Akademia języków obcych

projekt adresowany jest do osób:
– w wieku 25-70 lat
– z wykształceniem co najmniej średnim lub dowolnym w przypadku osówb powyżej 50 roku życia
– zamieszkałych w woj. podkarpackim
– pozostałych bez zatrudnienia od co najmniej 6 miesięcy lub osób niepełnosprawnych lub emerytów-rencistów

Zapisy:
tel. 883 921 141
e-mail: szkolenia@pes.net.pl
www.pes.net.pl

Źródło: Organizator