Bezpłatne badania poziomu glukozy i ciał ketonowych we krwi, hemoglobiny glikowanej, ciśnienia tętniczego oraz zawartości tkanki tłuszczowej i konsultacje dietetyczne odbędą się 14 listopada w siedzibie Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej przy ulicy Sikorskiego 33.

Badania będą prowadzone w godzinach od 9.00 do 13.00 w ramach kampanii społecznej „CUKIER POD KONTROLĄ” z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Mieszkańców zapraszają: Prezydent Miasta Piły i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą w Pile.

Źródło: www.pp24.info.pl