W swoim otoczeniu widzisz aktywnych seniorów? A może uważasz, że warto docenić ciekawą inicjatywę realizowaną z seniorami lub na ich rzecz? Zgłoś ich do konkursu!

Trwa V edycja Konkursu „Aktywni Seniorzy”, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Seniorów „Starsi” oraz Urząd Miejski w Gdańsku. Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gdańska. Konkurs ma promować działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów.
W ramach konkursu zostaną wręczone nagrody w 4 kategoriach:
– aktywny senior,
– aktywna seniorka,
– najciekawsza inicjatywa realizowana przez seniorów
– przyjazny seniorom – działanie organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub inicjatywa nieformalna skierowana na rzecz seniorów z terenu Miasta Gdańska.

Nagrodą w konkursie jest zdobycie tytułu „Aktywni Seniorzy” w jednej z czterech kategorii oraz nagrody rzeczowe.
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy pobierając go ze strony www.wolontariatgdansk.pl lub pobierając w wersji papierowej w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, ul. Pl. Solidarności 1/3.28, 80-863 Gdańsk. Termin składania wniosków upływa 30 września 2017 r. o godzinie 15:00. Laureatów konkursu poznamy w październiku 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.wolontariatgdansk.pl lub w siedzibie organizatora konkursu. Szczegółowe warunki określa regulamin konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!
Konkurs współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Gdańsk.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać korzystając z adresu e-mail: gfs@wolontariatgdansk.pl lub pod numerem telefonu 58 772 42 19.

Źródło: www.gdansk.pl