Dwa dni pasjonujących wykładów, ekscytujących spotkań z wybitnymi polskimi ekspertami w dziedzinie dietetyki, medycyny i geriatrii oraz jedyna w kraju tak profesjonalna i specjalistyczna debata społeczna dotycząca problemów żywienia i aktywności fizycznej osób starszych – to wszystko czeka na uczestników III Narodowego Kongresu Żywieniowego.

Wydarzenie organizowane przez Instytut Żywności i Żywienia, które już na stałe wpisało się w kalendarium imprez związanych z propagowaniem zdrowego odżywiania odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2018 na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Trzecia już edycja Narodowego Kongresu Żywieniowego „Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu – postępy 2017” będzie tym razem poświęcona osobom starszym.

Po raz pierwszy w Polsce na Kongresie zostanie zaprezentowana Piramida Zdrowego Żywienia dla osób starszych. Omówiony zostanie min.wpływ żywienia na kondycję zdrowotną i długowieczność, sposoby żywienia w określonych chorobach, interakcje żywności i suplementów diety z przyjmowanymi lekami oraz inne problemy związane ze starzeniem się.

Drugi dzień obrad Kongresu po raz pierwszy zyska nową formułę społecznej debaty z udziałem przedstawicieli środowisk związanych z opieką nad ludźmi starszymi. Zaproszeni eksperci przedstawią konkretne, praktyczne wskazówki jak sprawić, by rosnące w Polsce grono ludzi starszych mogło cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją przez wiele lat dbając o właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.

Program wydarzenia: PROGRAM WYDARZENIA

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła – instytut naukowo-badawczy zajmujący się wpływem żywności na zdrowie człowieka oraz wyznaczaniem polskich norm i zaleceń żywieniowych. Został utworzony w 1963 roku, a w 1984 roku otrzymał imię prof. dra med. Aleksandra Szczygła. Funkcję Dyrektora IŻŻ sprawuje prof. dr. hab Mirosław JAROSZ, lekarz gastroenterolog, specjalista żywienia człowieka, przedstawiciel Polski w wielu międzynarodowych instytucjach. Pod jego kierunkiem został opracowany i wdrożony program szwajcarski dotyczący zwalczania problemu otyłości i nadwagi w Polsce oraz zostały opracowane normy żywienia dla populacji polskiej oraz standardy dietetycznych prewencji i leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych.
Ważnym elementem zadań Instytutu na rzecz poprawy świadomości i stanu wiedzy społeczeństwa z zakresu żywności, żywienia, aktywności fizycznej i ich wpływu na zdrowie jest działalność edukacyjna. W działania te zaangażowane są wszystkie merytoryczne jednostki organizacyjne Instytutu, które zgodnie z zakresem kompetencji prowadzą wieloraką działalność szkoleniową i edukacyjną, zarówno na rzecz grup zawodowych (m.in. pracownicy organów urzędowej kontroli żywności, dietetyczki, producenci żywności), jak również dla ogółu społeczeństwa za  pośrednictwem środków masowego przekazu jak powołane na początku tego roku Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Centrum Promocji Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.

Źródło: http://www.kongres-zywieniowy.waw.pl/