Jarmark Bożonarodzeniowy na ustrońskim rynku od 2 do 24 grudnia 2015 r. od godz. 11.00. Program artystyczny 19-20 grudnia 2015 r.

Kolędy i pastorałki w wykonaniu:

Sobota, 19 grudnia 2015 r.
godz. 16.00 Dziecięca Estrada Regionalna „Równica”
godz. 16.30 Teatr Loch Camelot
godz. 17.30 Siostry Wajs

Niedziela, 20 grudnia 2015 r.
godz. 16.00 Zespół Regionalny „Sądeczanie”
godz. 17.00 Zespół Gama 2
godz. 17.30 Kapela góralska „Tekla Klebetnica”

plakat

fot. plakat/www.ustron.pl

Źródło: Urząd Miasta Ustroń, www.ustron.pl