Prezydent miasta Katowice oraz samodzielny publiczny zakład lecznictwa ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” w Katowicach zapraszają mieszkańców Katowic na „Jesienne Katowickie Dni Promocji Zdrowia” od 7 do 25 listopada 2016 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 18:00.

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWKACH:

 • Przychodnia Nr 1, ul. Mickiewicza 9,
 • Przychodnia Nr 3, ul. PCK 1,
 • Przychodnia Nr 13, ul. Ordona 3.

Mieszkańcy Katowic będą mogli skorzystać z wielu bezpłatnych świadczeń, w tym m.in.: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, badanie EKG, spirometria, perymetria, szczepienie przeciwko grypie, pomiar poziomu glukozy i cholesterolu we krwi, porada lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacja lekarza okulisty czy też test w kierunku boreliozy.

Z bezpłatnych badań profilaktycznych mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy Katowic – prosimy o zgłaszanie się do badań z dowodem osobistym.
W związku z ograniczoną ilością zakontraktowanych świadczeń o udziale w akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

Akcja jest w całości finansowana ze środków budżetu miasta Katowice.

UL. MICKIEWICZA 9:

 • pomiar RR
 • pomiar poziomu cholesterolu we krwi
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • badanie EKG
 • spirometria
 • porada lekarza POZ, w tym: ocena medyczna przeprowadzonych badań, porada w zakresie dalszego postępowania w przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku boreliozy, zalecenia w zakresie profilaktyki cukrzycy i schorzeń układu krążenia
 • porada pielęgniarska w zakresie: profilaktyki zachorowania na grypę, właściwego odżywiania, wpływu używek na zdrowie, znaczenia aktywności ruchowej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
 • szczepienie przeciwko grypie (w tym badanie kwalifikacyjne)

UL. PCK 1:

 • pomiar RR
 • pomiar poziomu cholesterolu we krwi
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • badanie EKG
 • spirometria
 • perymetria
 • porada lekarza POZ, w tym: w tym: ocena medyczna przeprowadzonych badań, porada w zakresie dalszego postępowania w przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku boreliozy, zalecenia w zakresie profilaktyki cukrzycy i schorzeń układu krążenia
 • porada okulistyczna
 • porada pielęgniarska w zakresie: profilaktyki zachorowania na grypę, właściwego odżywiania, wpływu używek na zdrowie, znaczenia aktywności fizycznej w
 • profilaktyce chorób cywilizacyjnych
 • szczepienie przeciwko grypie (w tym badanie kwalifikacyjne)

UL. ORDONA 3:

 • pomiar RR
 • pomiar poziomu cholesterolu we krwi
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • badanie EKG
 • porada lekarza POZ, w tym: ocena medyczna przeprowadzonych badań, porada w zakresie dalszego postępowania w przypadku pozytywnego wyniku testu w
 • kierunku boreliozy, zalecenia w zakresie profilaktyki cukrzycy i schorzeń układu krążenia
 • porada pielęgniarska w zakresie: profilaktyki zachorowania na grypę, właściwego odżywiania, wpływu używek na zdrowie, znaczenia aktywności fizycznej w
 • profilaktyce chorób cywilizacyjnych
 • porada lekarza pediatry w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych – szczepienia zalecane, dalszego postępowania w przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku boreliozy
 • szczepienie przeciwko grypie (w tym badanie kwalifikacyjne; szczepienia w POZ również dla dzieci)

Uczestnicy będą mogli również po przeprowadzeniu wywiadu w kierunku narażenia na zakażenie boreliozą skorzystać z testu w kierunku boreliozy.

Źródło: www.katowice.eu