W dniu 15 grudnia 2016 r. odbyła się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konferencja, podczas której zaprezentowano założenia kampanii informacyjnej, poświęconej bezpieczeństwu i aktywności osób starszych, odbyła się 15 grudnia w siedzibie MRPiPS. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, eksperci, samorządowcy, przedstawiciele policji.

Nawet najlepsze przepisy prawne nie zagwarantują bezpieczeństwa – ważna jest świadomość społeczna, świadomość tego, co dzieje się wokół nasmówiła, otwierając konferencję, podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska. Przypomniała, że system zabezpieczenia społecznego to nie tylko świadczenia, ale i uprawnienia, gwarantujące bezpieczeństwo socjalne.

W trakcie konferencji zaprezentowano ulotkę i film promocyjny, pomagające w odpowiedzialnym i dobrym wyborze całodobowej placówki opiekuńczej da osób starszych.

Bezpieczeństwo to wolność od zagrożeń o charakterze socjalno-bytowym. W tym kontekście ważne jest, żeby każda z najbliższych osób przebywająca w instytucji opieki była bezpieczna i w dobrych rękach – stwierdziła wiceminister Bojanowska.

Uczestnicy zapoznali się z Programem Wieloletnim „Senior +” na lata 2015-2020. Został on ostatnio rozszerzony i lepiej dostosowany do potrzeb i oczekiwań seniorów oraz możliwości samorządów.

Zaproszeni prelegenci mówili o szeroko pojętym bezpieczeństwie osób starszych, w tym m.in. o nieuczciwych praktykach handlowych, wykorzystujących seniorów czy funkcjonujących nielegalnych placówkach opieki. Osobnym, równie ważnym tematem, była aktywność seniorów.

Źródło: senior.gov.pl