Akademia Pełni Życia zaprasza seniorów na bezpłatne zajęcia w ramach projektu „W wehikule czasu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – edukacyjne zajęcia dla seniorów”. Wykłady, warsztaty wspomagające działanie pamięci, zajęcia plastyczne, kursy komputerowe i wiele innych ciekawych spotkań.

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 realizujemy projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia z terenu Małopolski, głównie grup defaworyzowanych. Celem projektu jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjno-kulturalnej dla osób starszych oraz promowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów.

W ramach projektu będziemy poruszać się jak w wehikule czasu łącząc dotychczasowe doświadczenia seniorów z poznawaniem współczesnego świata, uczyć się jak o tym, co dla osób starszych ważne, mówić wykorzystując nowe środki przekazu, oparte na nowoczesnych technologiach.

W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie:

 • cykl wykładów „Wehikuł czasu – podróże między przeszłością a współczesnością”
  Tematykę wykładów stanowi cykl zajęć obejmujący zagadnienia szczególnie ważne dla osób starszych w tym: przygotowanie i adaptacja do starości we współczesności; aktywność w starszym wieku – jak twórczo spędzać wolny czas; znaczenie osób starszych w społeczeństwie na przestrzeni wieków, życie seniorów dawniej i dziś; pamięć seniorów – jak się zmienia i jak z niej korzystać; nowoczesne technologie w służbie pamięci; komunikacja międzypokoleniowa i z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu; miejsca szczególnie ważne dla seniorów w Krakowie
 • zajęcia komputerowe – „Współczesność w służbie przeszłości”
  Celem zajęć komputerowych jest z jednej strony przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu seniorów poprzez wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do spranego posługiwania się komputerem i Internetem. Zajęcia te zaprojektowane zostały w ten sposób, by pozwoliły seniorom nabyć umiejętności lepszego i ciekawszego pokazywania przeszłości młodszemu pokoleniu:
 1. „Komputer bez barier” – kurs podstawowy obsługi komputera,
 2. „Internet nie tylko dla młodych” – kurs obsługi Internetu,
 3. „Uchronić od zapomnienia” – kurs komputerowy cyfrowej obróbki zdjęć,
 4. „Pamiętnik nowoczesnego seniora” – komputerowy kurs tworzenia blogów.
 5. „Rok z bliskimi” – warsztaty komputerowe tworzenia kalendarzy ze zdjęciami rodzinnymi.
 6. „Sięgnijmy do korzeni” – komputerowe warsztaty tworzenia drzewa genealogicznego.
 • Warsztaty fotograficzne „Zatrzymaj chwilę obiektywem”. Przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się jak lub udoskonalić swoja technikę wykonywania fotografii pod okiem instruktora.
 • „Twórcze posiady – warsztaty plastyczne z niespodzianką”. To spotkania, na których seniorzy zachęceni będą do wspólnego tworzenia, wykonywania określonych prac plastycznych i artystycznych, które mają jednak być zarazem okazją do wspólnej rozmowy, wspominania, opowiadania ważnych dla siebie historii.
 • „Krakowskie podróże w czasie i przestrzeni – terenowe warsztaty kognitywno – sentymentalne”
  Zorganizowane zostaną wyjścia pozwalające z jednej strony zwiedzić różne miejsca w Krakowie, z drugiej wykonać różnorodne zadania przywołujące wspomnienia związane z tymi miejscami.
 • Spotkania dyskusyjne „Jak za dawnych lat…”
  Mają na celu zgromadzić seniorów, w szczególności starszych wiekiem, na wspólnych rozmowach o ważnych dla nich tematach, dzieleniu się wspomnieniami i życiowymi historiami.
 • Autorskie warsztaty pamięciowo autobiograficzne „Reminiscencje przez miejsca przywołane”
  Odbywające się w różnych miejscach Krakowa, mających zachęcać seniorów do przywoływania określonych wspomnień i dzielenia się nimi z innymi.
 • Warsztaty autobiograficzne „Zbierzmy okruchy przeszłości w księgę wspomnień”
  Celem jest przyjrzenie się różnym etapom naszego życia i ich podsumowanie poprzez wykonanie określonych zadań i ćwiczeń.
 • „Opera – wehikuł doznań”
  to wspólne wyjście seniorów do Opery Krakowskiej na jedną z proponowanych tam oper.

Czas realizacji projektu: 01-06-2016 do 31-12-2016

Informacje o projekcie i zapisy do wyczerpania wolnych miejsc przyjmowane są w Punkcie Informacyjnym działającym przez czas trwania projektu w poniedziałki i środy od godziny 9.00 do 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Rzeźnicza 2a lub tel. 12 294 81 35 lub mailowo biuro@apz.org.pl.

Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia, ul. Rzeźnicza 2 a, Tel. 12 294-81-35.

Źródło: dlaseniora.krakow.pl