Celem warsztatu jest zapisanie historii rodzinnych, które mogłyby zostać zapomniane, a które można jeszcze ocalić od zapomnienia. Animacje mogą odwoływać się do ważnych wydarzeń, osób, historii istotnych dla rodziny, być rodzajem zapisu pamięci.

Kolaże ze zdjęć, przedmiotów, napisów, które „opowiedzą” historie rodzinne, tak aby były one zapisem pamięci dla kolejnych pokoleń, rodzajem albumu w ruchu, który będzie żywą pamiątką.

W trakcie warsztatów każdy uczestnik będzie mógł korzystać ze wsparcia prowadzących zajęcia, tak w zakresie pracy nad plastyką animacji, jak i na etapie realizacji zdjęć i montażu filmu. Dlatego żadne konkretne umiejętności związane z obsługą komputerów nie są wymagane.

Każdy z uczestników otrzyma swój film nagrany na płytę lub inny nośnik. W realizacji filmu będziemy posługiwać się skanami starych fotografii.
Animacja będzie wykonana z wykorzystaniem: wycinanki, kolażu, animacji obiektów oraz efektów cyfrowych programów do obróbki filmów.

Czas trwania: dwa spotkania w miesiącu, po 2 godziny zegarowe. W sumie 8 spotkań.

Początek warsztatów: 8 styczeń 2016 r., godzina 10.00 – 12.00.

Warsztaty mają być także okazją do wspólnego spotkania, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim dobrej zabawy!