Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Górna zaprasza seniorów na cykl spotkań i warsztatów.

111

Źródło: seniorzy.uml.lodz.pl