Pedagog z przygotowaniem specjalistycznym do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie /oligofrenopedagog/ oraz do pracy z wychowania plastycznego. W działalności na rzecz swoich podopiecznych wzbogacała edukację plastyczną o pracę z zakresu psychoterapii.

Własną działalnością plastyczną zajęła się po przejściu na emeryturę. Od 2012 r. jest słuchaczką Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. W 2013 r. zaczęła uczęszczać na warsztaty plastyczne organizowane przez MCK w Bydgoszczy i GOK w Osielsku, a od 2014 w Bydgoskiej Poradni Sztuki, gdzie zajęcia prowadzone są przez artystę malarza Stanisława Stasiulewicza.

Wykonuj swoje prace plastyczne w technikach malarskich i rysunkowych. Motywem jej twórczych inspiracji jest przyroda, zabytkowe obiekty i człowiek. Swoje obrazy prezentowała na kilku zbiorowych wystawach organizowanych na terenie miasta. We wrześniu 2015 r. uczestniczyła w IV edycji konkursu plastycznego „Kolorowy trzeci wiek” organizowanego przez UTW w Toruniu dla słuchaczy UTW z województwa kujawsko-pomorskiego i regionu – zdobyła I nagrodę za obraz przedstawiający Kanał Notecki.

Kanał Bydgoski - akryl - 2015-1

fot. Kanał Bydgoski/akryl/2015

Kanał Notecki - akryl - 70X50 - 2015-1

fot. Kanał Notecki/akryl/70×50/2015