Miejskie jednostki kultury w ramach realizacji Programu „Katowicki Senior w Mieście na lata 2016-2021” zapraszają seniorów do udziału w organizowanych przez nie wydarzeniach.

Szczegółowa oferta TU

Źródło: www.katowice.eu