Bogactwem naturalnym Ciechocinka są obfite złoża solanek ciepliczych, które dzięki obecności chlorku sodu, związków wapnia, magnezu, żelaza, wolnego siarkowodoru, jodu, bromu i innych mikroelementów posiadają wybitne właściwości lecznicze. Mają one temperaturę od 8 do 37°C oraz zasolenie od 0,19% do 6,43%. Poczynając od 1841 roku, kiedy to odwiercono pierwsze ujęcie solanki, dotychczas wykonano 19 ujęć eksploatacyjnych.

Solanka jest wykorzystywana do kąpieli leczniczych, której wpływ na organizm człowieka wiąże się z działaniem czynnika chemicznego, termicznego i hydrostatycznego. Przy odpowiednim stężeniu ta sama woda mineralna jest używana do inhalacji, indywidualnych lub zbiorowych oraz do irygacji. Źródło nr 19 dostarcza wodę o stężeniu 11%, która jest butelkowana jako woda mineralna „Krystynka” i „Kujawianka”.

Ciechocinek charakteryzuje bardzo korzystny dla funkcji leczniczo-wypoczynkowej klimat. Jego istotne elementy to o wysoka średnia temperatura roczna, stosunkowo duża liczba słonecznych dni, niewielkie opady, niezbyt silne wiatry, wreszcie mała wilgotność powietrza. Można go określić jako klimat nizinny, łagodnie odczuwany przez organizm człowieka. Tak więc Ciechocinek posiada idealne warunki klimatyczne, które spełniają wymogi stawiane miejscowościom uzdrowiskowym.

Dla osób przybywających na wypoczynek do Ciechocinka proces aklimatyzacji przebiega łagodnie i trwa stosunkowo krótko. Przebywanie w warunkach klimatu ciechocińskiego jest zalecane dla osób wrażliwych na silniejsze bodźce klimatyczne.

Lecznictwo uzdrowiskowe Ciechocinka jest ukierunkowane na następujące jednostki chorobowe:

1. Choroby układu krążenia: choroba wieńcowa, stany po zawale serca, nadciśnienie tętnicze w I i II okresie choroby, choroby naczyń obwodowych, stany po, zapaleniu żył obwodowych, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca;

2. Choroby układu oddechowego: przewlekłe nieżyty gardła, krtani, tchawicy, przewlekłe zapalenie trąbki słuchowej, nieżyty oskrzeli;

3. Choroby ortopedyczno-urazowe: stany pourazowe kości i stawów po złamaniach i zwichnięciach, stany pourazowe tkanek miękkich, stany po zabiegach, operacyjnych, wady postawy, przewlekłe zapalenie kości.

4. Choroby reumatyczne: gościec przewlekle postępujący (GPP), choroby zwyrodnieniowe kości i stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

5. Choroby układu nerwowego: urazy kręgosłupa, niedowłady i porażenia grup mięśniowych, niedowłady spastyczne.

6. Choroby kobiece.

Obecnie Ciechocinek w pełni zasługuje na szczytną nazwę „Perły Uzdrowisk Polskich” i jest jednym z najpopularniejszych miast uzdrowiskowych w Polsce.

Źródło: Ciechocinek.pl