Serdecznie zapraszamy na Olimpiadę Sportową w Łazach. Poniżej program Olimpiady:

PROGRAM X MIĘDZYNARODOWEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ SENIORÓW

„Trzeci Wiek na Start”

Data: 18.05.2018 r. (piątek)

Godz. 18.00 – część integracyjna i organizacyjna, tj. wieczorek integracyjny, spotkania liderów grup z sędziami, odprawy zawodników, spotkania informacyjne z organizatorami, służbami medycznymi, ochroną itp., w tym dniu będzie również możliwość potrenowania przed zawodami- udostępnione będą kajaki, stanowisko łucznicze, ponadto przedstawiona zostanie nowatorska konkurencja sportowa „runball”, przeznaczona dla seniorów, a która planowana jest do wprowadzenia w kolejnej edycji Olimpiady.

Data: 19.05.2018 r. (sobota)

Miejsce: obiekty sportowe na terenie Gminy Łazy.

PROGRAM OLIMPIADY

Od godz. 7.00 do 8.30 – rejestracja i odprawa kierowników ekip w Biurze Organizacyjnym Olimpiady – Stadion Miejski „Łazowianka” ul. Wiejska w Łazach.

Godz. 9.00 – ceremonia otwarcia Olimpiady – Stadion Miejski „Łazowianka” ul. Wiejska w Łazach.

Godz. 10.00 – rozpoczęcie konkurencji sportowych we wskazanych przez organizatorów miejscach.

Medale za pierwsze trzy miejsca będą wręczane po zakończeniu każdej konkurencji na scenie przy zalewie „Mitręga”

Godz. 12.00 – krótka konferencję dla przedstawicieli wszystkich UTW pt. Szczepionka na samotność i niedołęstwo. Forum Młodzi Duchem 50 Plus.

Godz. 12.45 – rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Wspomnienia rodzinne z udziału w Olimpiadzie Sportowej Seniorów – KARTKA Z PAMIĘTNIKA” oraz konkursu plastycznego „Aktywny Senior”

Godz. 13.00 – 17.00 – występy artystyczne poszczególnych Uniwersytetów o tematyce prozdrowotnej – teren rekreacyjny przy Zalewie „Mitręga” w Łazach.

Godz. 14.15 „Melodie sprzed lat” – koncert chóru męskiego „LUTNIA”

Godz. 15.00 – występ zespołu pieśni i tańca „MAZOWIACY”

Godz. 17.00 – Uroczyste przedstawienie wszystkich medalistów i oficjalne zakończenie Olimpiady – teren rekreacyjny przy Zalewie „Mitręga” w Łazach.

dodano 21.04.18

REJESTRACJA ORGANIZACJI I ZAWODNIKÓW BĘDZIE MOŻLIWA

OD DNIA 26 MARCA 2018R.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez rejestrację online pod adresem: www.olimpiada.lazy.pl

Szczegółowe informacje dotyczące:

– uzyskania LOGINU I HASŁA DO REJESTRACJI

udzielane są telefonicznie

32 67 19 903 lub 691 474 445

oraz 692 446 639

– informacje dotyczące REGULAMINU

691 474 403

Zgłoszenie się zawodnika do Olimpiady jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Uczestnicy Olimpiady ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.

Uczestnicy poszczególnych konkurencji zapewniają we własnym zakresie niezbędny strój sportowy

W zawodach sportowych startować mogą osoby, które nie mają przeciwwskazań do udziału w wysiłkach fizycznych.

TERMIN ZGŁOSZEŃ ORAZ OPŁATY WPISOWEGO UPŁYWA Z DNIEM

30 KWIETNIA 2018 R.

01.03.2018 R E G U L A M I N X MIĘDZYNARODOWEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START”

Regulamin Olimpiady

Źródło: www.utwlazy.pl

Patronat Medialny nad Olimpiadą objął Zdrowy-Senior.org

Zdrowy-Senior.org