14 grudnia br. podsumowano projekt „Kreatywny Klub Seniora – Małopolska w różnych formach twórczości uczestników”.

W ramach projektu odbywały się warsztaty malarskie, literackie i dziennikarskie. Ich wspólnym tematem była Małopolska oczami Seniorów, którzy aktywnie partycypują w życiu Małopolski, kreatywnie widzą świat i go opisują. Zwieńczeniem ponad 2 miesięcy zajęć była wystawa prac malarskich wykonanych w różnych technikach, prezentacja tekstów literackich (wiersze, opowiadania, notatki) oraz emisja audycji radiowej z wypowiedziami uczestników. Udział w warsztatach pozwolił na zdobycie nowych doświadczeń, wykazanie się w różnych formach artystycznej wypowiedzi, był formą miłego i twórczego spędzania wolnego czasu.

Warsztaty malarskie objęły głównie część praktyczną z elementami teorii dotyczącej różnych technik malarskich, które pozwoliły na pełne wyrażenie emocji i uczuć związanych z przedstawianymi miejscami. Podczas warsztatów sztuka została przedstawiona jako odzwierciedlenie świata wyobraźni i wewnętrznych przeżyć na przykładzie wybranych kierunków w sztuce i własnej twórczości uczestników.

Warsztaty literackie z założenia miały charakter mieszany, tj. łączyły elementy teorii (literatury, poetyki) z praktyką pisarską. Słowo zostało ukazane jako nośnik semantyczny i emocjonalny, umożliwiający komunikację międzyludzką. Seniorzy poznali funkcje języka, środki stylistyczne, ich role w tekście pisanym i mówionym.

Warsztaty dziennikarskie objęły cykl spotkań, na których uczestnicy poznali tajniki pracy dziennikarskiej ze szczególnym uwzględnieniem pracy dziennikarza radiowego. Obejmowały zajęcia teoretyczne, część praktyczną oraz wizytę w rozgłośni radiowej. Każdy z uczestników miał okazję przygotować materiał radiowy przy pomocy merytorycznej dziennikarza radiowego.

Więcej prac uczestników można przeczytać i obejrzeć na stronie: tutw.pl

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

„Wadowice”
Miasto Wadowice w świecie dobrze znane
I dlatego, przez wszystkich często odwiedzane.
My też emeryci Papieża kochamy,
Słynne Wadowic e właśnie dziś zwiedzamy.

Przed kanonizacją głośno się zrobiło,
Ludzie się zjeżdżają, że popatrzeć miło.
Mały dom Papieża w muzeum się zmienia.
Trudno jest opisać, co jest do zwiedzenia.

Od chłopca małego, co miał w sercu Boga,
Po kapłaństwo, biskupstwo do Watykanu droga.
Papież Jan Paweł II ze świętości jest znany.
Przez chrześcijan i niewierzących zawsze szanowany.

Święty Jan Paweł II zawsze czuwa nad nami.
Nawet u góry w niebie, modli się z aniołami,
By pokój był na ziemi i wszyscy się kochali,
Byśmy wszyscy w spokoju wieczności doczekali.

Autor: Zofia Łach

„Wawel Kraków”
Dynastia Piastów – Kraków – serce Polski.
Jakaż bogata historia Krakowa, wzniosłość poetów przez lata szukana, bogactwem napawać siębędzie. Od wczesnych dziejów Krakowa wyżyn zaczęła się budowa małego Wawelu. Skromnie ciche powstały mury, nieco być może w swoich rozmiarach grubsze. I już od zarania potęgą swoich Królów wywyższa się. Trony Królów zdobi Korona: więc wzniosłość Królów wybija się w budowie zamku i coraz większa jest ich władza – i tak przez wieki. Mury Wawelu potęgę stanowią – wystarczy spojrzeć. Sama obecność na zamku, wspomnienie Króla Jagiełło, który w objęciu błękitnej wody Wisły stworzył wielkość, napawa dumą. Korona Królów zdobi to pamiętne miejsce, a kolor murów wawelskich wywyższa Kraków w całej pochwale czerwieni. Nocną porą, zdobione oświetleniem na tle szerokiej Wisły, wzbogacone
neonowych czarów, trwają w swej wielkości.

Kraków Potęgą Jest!

Autor: Maria Leżoń

Więcej prac uczestników można przeczytać i obejrzeć na stronie: tutw.pl

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Źródło: Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, tutw.pl