Mieszkańców Poznania 50+ serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na miniatury literackie POLSKI ODYS.

Piszesz opowiadania, dzienniki, pamiętniki, reportaże? Chcesz odkryć przed światem swoją twórczość? Myślisz, że świat docenia tylko młodych? Weź udział w konkursie, który organizuje Teatr Polski z Poznaniu.

Konkurs jest pretekstem do wyciągnięcia z szuflad tekstów literackich różnej maści. Tematyka tekstów jest dowolna. Mogą być to wspomnienia z dawnych lat, opowieści fikcyjne, historie rodzinne, reportaże, groteski – wszystko co kłębi się w głowie, niech kłębi się na papierze. Organizatorzy z wybranych treści we współpracy z twórcami i aktorami stworzą wspólne dzieło, które wystawione zostanie na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Poznaniu – najdłużej nieprzerwanie działającego Teatru w Polsce od 1875 roku. To będzie szansa nie tylko na stworzenie scenariusza, ale również na obserwowanie i uczestniczenie w teatralnym procesie twórczym na każdym jego etapie wraz z profesjonalistami.

Przedmiotem konkursu jest wysłanie pracy literackiej nie przekraczającej pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (interlinia 1,5 wiersza). Spośród zgłoszeń zostanie wyłoniona grupa 8-12 osób, które w ramach nagrody wezmą udział w warsztatach pisania scenariusza teatralnego (lipiec-październik 2017) pod okiem doświadczonego prowadzącego. W trakcie tych dziesięciu spotkań zbierać będą materiały, uczyć się komponowania scenariusza i ćwiczyć umiejętności prowadzenia historii tak, aby była jeszcze bardziej interesująca dla czytelników. Na bazie powstałego tekstu zrealizowany zostanie pokaz w Teatrze Polskim w Poznaniu w październiku 2017 roku.

Zgłoś się! Najważniejsza jest dojrzałość, doświadczenie życiowe i zapał do pracy twórczej.

Ostateczny termin składania prac upływa dnia 19 czerwca 2017 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30.06.2017r.
Formularz, wydrukowaną miniaturę literacką oraz wersję elektroniczną (na nośniku CD) wyślij na adres:
Instytut Rozwoju Aktywności
ul. Jackowskiego 5/7
60-508 Poznań

Źródło: www.humanmag.pl