Długość życia człowieka w II połowie XX wieku wydłużyła się o ok. 20 lat, dane szacunkowe mówią, że w roku 2050 aż 19% społeczeństwa będą stanowiły osoby powyżej 60 roku życia. Ta grupa to osoby, które wychodzą z dotychczas pełnionych ról: zawodowych, rodzinnych, społecznych. Są narażone na wykluczenie ze względu na rosnące tempo życia w społeczeństwie informacyjnym, zmiany struktury demograficznej czy przemiany obyczajów typowe dla współczesnej kultury masowej.

W związku z tym, że coraz liczniejsza rzesza Poznaniaków wchodzi do grona seniorów należy zadbać o to by jak najdłużej pozostawali oni aktywni oraz uczestniczyli w życiu społecznym miasta.

Do uniknięcia podziału społeczeństwa w tej sferze konieczne jest tworzenie programów wsparcia. Jednakże, aby programy te osiągały zamierzony cel powinny podchodzić do jednostek wielowymiarowo i wspierać je w różnych aspektach życia. Dlatego w „Akademii…” chcemy zwrócić uwagę uczestników zarówno na kwestię profilaktyki zdrowia, odpowiedni do wieku dobór aktywności fizycznej, który pozwoli dłużej zachować zdrowie i sprawność, bezpieczeństwo w życiu codziennym, a także przeciwdziałać samotności i izolacji społecznej.

CM_poznan_plakat_senior-page-001

fot. stronadlaseniora.pl

Źródło: stronadlaseniora.pl/index.php/poznan/akademia