Profesor dr hab. Jan Ślężański urodził w 1931 roku w Gródku Jagiellońskim. Od 40 lat jest wykładowcą na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W 1959 roku uzyskał stopień magistra ze specjalizacją rehabilitacji ruchowej. Obecnie jest na emeryturze, jednak zatrudniony na pełnym etacie profesora zwyczajnego. Stanowi inspiracje i wzór do naśladowania dla wielu pokoleń.

Po zakończeniu studiów zdobył dodatkowe kwalifikacje przydatne na uczelni wychowania fizycznego, a dokładnie: uprawnienia sternika jachtowego, instruktora żeglarstwa, a także instruktora narciarstwa zjazdowego i instruktora łyżwiarstwa figurowego. Posiada również uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych II stopnia.

Ponadto jest autorem trzech oryginalnych, opatentowanych przyrządów pomiarowych, które swoje zastosowanie znalazły w badaniach naukowych w takich dziedzinach jak: pomiary ruchomości kręgosłupa we wszystkich 3 płaszczyznach (strzałkowa, czołowa i poprzeczna w warunkach stabilizacji miednicy), odbitek plantograficznych stóp techniką niebrudzącą oraz do pomiaru wysklepienia stopy.

Wydał ponad 220 publikacji naukowych i popularnonaukowych, które ukazały się drukiem w materiałach konferencyjnych, kongresowych oraz w renomowanych periodykach polskich i zagranicznych lub jako monografie naukowe. Można tutaj wyróżnić takie tytuły jak: m.in. „Katowicka WSWF u progu działalności”, „Cechy somatyczne i sprawność fizyczna byłych sportowców w późniejszych dekadach życia” i wiele innych. Ponadto był uczestnikiem i organizatorem wielu konferencji naukowych m.in. trzech konferencji europejskich w Krakowie „Sport szansą życia niepełnosprawnych”, „Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych” i „Perspektywy wyrównywania szans”.

Aktywnie uczestniczył w licznych konferencjach i kongresach naukowych krajowych i międzynarodowych (Finlandia, Portugalia, Anglia, Niemcy, Belgia, Ukraina, Kanada), gdzie prezentowano ważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze.

Profesor przynależał do 8 towarzystw naukowych (2 międzynarodowe- Biodemtric Society, Sport Kinetics) jednak najważniejsze stanowisko piastował w Polskim Towarzystwie Naukowym Kultury Fizycznej, gdzie przez 25 lat był prezesem Śląskiego Oddziału. Przez 8 lat pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.

Pod jego okiem wypromowało się czternastu doktorów nauk o kulturze fizycznej, natomiast piętnasty doktorant przygotowuje dysertację leczonych metoda McKenziego, gdzie wykorzystywany jest wspomniany wcześniej gibkościomierz. Dlatego śmiało można napisać, że młodzi pracownicy naukowi mogą liczyć na wsparcie Profesora.

Ponadto jest stałym recenzentem periodyku „Fizjoterapia”, członkiem Rady Naukowej oraz Rady Naukowo – Programowej periodyku „Refleksoterapia”.

Swoje zainteresowania z powodzeniem łączy z obowiązkami zawodowymi. Od lat bierze aktywny udział we wszelakich imprezach sportowych. Jest znany z tego, że bardzo dba o swoją sprawność fizyczną i ruchową i nie pozwalając sobie na taryfę ulgową.

W 2001 r. został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, gdyż jako 70-latek wykonał rekordową liczbę stójek na rękach w ciągu 23 minut. Dodatkowo w 2009 roku przepłynął non stop 80. długości 25-metrowego basenu w ramach uczelnianego maratonu – za tą i wcześniejszą zasługę został wpisany do księgi „Polskich rekordów i osobliwości”. Następnie w 2011 roku (po dwóch latach po wpisaniu do Księgi „Polskich rekordów i osobliwości”) wykonał 211 stójek na rękach w czasie 27 minut i 20 sekund, dzięki czemu pobił dotychczasowy rekord Polski.

Został wielokrotnie wyróżniany nagrodami i odznaczeniami regionalnymi, resortowymi i państwowymi, m.in. Brązowym i Złotym Krzyżami Zasługi (1955 i 1974), srebrną i złotą odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej (1972 i 1975), Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (1976), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1976) oraz Krzyżem Kawalerskim (1986) i Krzyżem Oficerskim (2000) Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).

W 2006 roku w uznaniu szczególnych osiągnięć naukowych w został wpisany do „Złotej Księgi Nauki Polskiej Naukowców Zjednoczonej Europy” wydanej przez Polski Instytut Biograficzny. Natomiast 2001 rok przyniósł nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Oprócz imponujących wyników w sporcie i zasług w nauce Profesor Jan Ślężyński bierze aktywny udział w życiu społecznym, uczestnicząc w projekcie „Trzymaj formę”, który ma na celu połączenie zdrowej diety oraz aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. Nie odmawia również udziału w innych wydarzeniach propagujących zdrowy i aktywny tryb życia m.in. w Dniu Dla Zdrowia, który odbędzie się 30 września 2015 r. w Ośrodku Sanatoryjnym Tulipan w Ustroniu.

Pisząc o Profesorze, nie można pominąć jego poczucia humoru, którym permanentnie „zaraża” otoczenie, w którym przebywa. Wydał również tomik fraszek, a dochód z jego sprzedaży przekazuje na szczytne cele, co świadczy o jego wielkim sercu. Można je przeczytać w naszym serwisie w rubryce „TWÓRCZOŚĆ SENIORA”.

Autor: Redakcja www.zdrowy-senior.org