W sytuacjach krytycznych ratownik medyczny od razu wie, gdzie szukać informacji o pacjencie, który wymaga natychmiastowej pomocy. Jednym spojrzeniem odnajduje na lodówce naklejkę, która informuje go, że w środku jest pudełko, które może uratować życie.

Do odpowiednio oznakowanego pudełka należy włożyć kartkę z informacją o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i kontakcie do najbliższych. Następnie wkładamy pudełko do lodówki, na którą naklejamy odpowiednią naklejkę.

Łódzki magistrat przygotował kolejne 10 tysięcy „Pudełek życia”:

– W imieniu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego gorąco apeluję, by jak najwięcej seniorów skorzystało z okazji i oznaczyło swoje lodówki. Nie tylko ułatwia to pracę zespołowi medycznemu, ale także zwiększa szansę na sprawne udzielenie pomocy – zachęca Jakub Panasiuk, ratownik medyczny z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Posiadanie pudełek życia zaleca się szczególnie osobom starszym, samotnym i schorowanym. Udostępniane są one bezpłatnie we wszystkich furtkach miejskich, w miejskich centrach medycznych oraz w centrach zdrowego i aktywnego seniora.

– Akcją docelowo chcemy objąć całą populację łodzian w wieku senioralnym. Słusznie mówi się, że pierwsza godzina od wypadku czy urazu to tzw. złota godzina. Wtedy prawdopodobieństwo uratowania jest największe. Pudełko życia, dając komplet informacji ratownikom i lekarzowi, wydłuża tę złotą godzinę – podkreśla przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi Adam Wieczorek.

Źródło: www.tulodz.com