Zapraszamy, liczba miejsc ograniczona.
Obowiązują zapisy:
Elżbieta Iwańska 71 772 49 40, eiwanska5@gmail.com
lub osobiście w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora, przy pl. Dominikańskim 6, w punkcie informacyjnym.

Źródło: http://www.seniorzy.wroclaw.pl/