Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój członkiem Ekomuzeum „Żabi Kraj”.

Ekomuzeum to sieć atrakcji w terenie prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe – pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć różnych wartości regionu.Ekomuzeum „Żabi Kraj” zaprasza w niezwykłą podróż po wyjątkowych miejscach, na spotkanie z przyrodą, w otoczeniu dużej i małej, stojącej i płynącej wody, z ludźmi, którzy z pasją prezentują lokalną kulturę, rękodzieło, sztukę i żywe tradycje.

Można tu, w malowniczych krajobrazach dowiedzieć się, na czym polega gospodarka stawowa i spróbować wielości smaków różnorodnych ryb słodkowodnych, tradycyjnych potraw i lokalnie produkowanego wina. I skorzystać z walorów leczniczych bogactw tego terenu.Ekomuzeum „Żabi Kraj” zaprasza na atrakcyjne wydarzenia i imprezy w ciągu całego roku.

Więcej informacji o Ekomuzeum „Żabi Kraj” na stronie: www.ekomuzeumzabikraj.pl

Źródło: www.gozdroj.pl