V Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu odbędzie się w Rabce-Zdroju w dniach 26-27 lutego 2018 roku pod honorowym patronatem Burmistrz Rabki-Zdroju, Starosty Powiatu Nowotarskiego oraz Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Pomysł zorganizowania imprezy zrodził się na początku 2013 roku podczas posiedzenia Rady Programowej RUTW. Celem SENIORIADY jest integracja studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wymiana doświadczeń, sportowa rywalizacja oparta na zasadach ”fair play”, wspieranie aktywnego trybu życia seniorów i promocja naszego regionu. Miejscem zawodów są obiekty sportowe, rekreacyjne i kulturalne na terenie naszego miasta. Prawo startu (w grupach wiekowych: 50+, 60+, 70+, 80+, 90+) mają Studenci UTW oraz członkowie innych organizacji i stowarzyszeń seniorów.

Każda Senioriada ma swoje logo wzorowane na kolejnym kole flagi olimpijskiej. Pierwsza miała kolor niebieski, druga zielony, trzecia żółty, czwarta czarny. W 2018 roku koło będzie czerwone.

Konkurencje Senioriady

  • Kręgle curlingowe” na lodzie.
  • Biegi narciarskie lub w przypadku braku śniegu biegi po alejkach z kostki brukowej.
  • Slalom narciarski.
  • Rzut „śnieżkami do celu”.
  • Zjazd na dętkach.
  • Turniej Brydżowy
  • Turniej Szachowy
  • Nordic Walking połączony z konkursem wiedzy o Rabce-Zdroju.

Imprezy towarzyszące to między innymi: Wieczór Integracyjny, Nordic Walking Gorczański, spektakl teatralny, prezentacja multimedialna. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy gadżet z aktualnym logo Senioriady (w 2014 był to medal, 2015 – brelok na klucze, w 2016 – pendrive z filmami zawodów oraz promocją powiatu i Rabki, w 2017 – medal pamiątkowy – magnes na lodówkę). W 2018 zawodnikom wręczymy medale oraz „niespodzianki”. Zwycięzcy konkurencji za miejsca 1-3, otrzymują medale złote, srebrne i brązowe – wręczamy ich blisko 100.

Organizacja tego przedsięwzięcia mobilizuje niemal wszystkich ludzi (120 studentów) z Rabczańskiego Uniwersytetu. Dużą pomoc otrzymujemy od naszego samorządu i z powiatu.

Zainteresowanie imprezą, promującą nasz region i miasto wykazuje tendencję rosnącą. Pokazuje to tabela i wykresy przedstawiająca liczbę UTW, zawodników i kibiców.

Rok >

2014

2015

2016

2017

Senioriada >

I

II

III

IV

UTW

14

19

24

29

Zawodników

207

274

335

412

Kibiców zgłoszonych

150

220

370

410

Zawodników i kibiców zgłoszonych

357

494

705

822

Zapoznaj się więc z: 

OPIS KONKURENCJI

Harmonogram Czasowy V SENIORIADY 2018

REGULAMIN V SENIORIADY 2018

Imprezy towarzyszące

Podczas imprezy przeprowadzone zostaną dwie akcje charytatywne: „Mała Orkiestra Codziennej Pomocy”, w trakcie której wolontariusze zbierają pieniądze na remont, modernizację i wyposażenie budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce-Zdroju. W ramach akcji „Ratujmy Sanatoria dla Dzieci” promować będziemy również leczenie dzieci w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju.

Więcej o imprezie na stronie:

www.u3w.rabka-net.pl (zakładki „Zimowa Senioriada 2014, 2015, 2016 2017”).

Marek Szarawarski

Przewodniczący

Komitetu Organizacyjnego Senioriady

Źródło: Organizator