Konferencja organizowana jest w ramach projektu “Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, realizowanego w ramach Celu operacyjnego nr 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Projekt skierowany jest do osób po 60 roku życia, ich opiekunów, pielęgniarek, pracowników społecznych, architektów, organizatorów opieki zdrowotnej, samorządów, inwestorów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Główne zadanie projektu to edukacja w zakresie tematyki upadków – czynników predysponujących do ich wystąpienia oraz sposobów prewencji. Upadki stanowią jedną z głównych przyczyn utraty zdrowia i życia wśród osób starszych. Obok czynników wewnętrznych wpływających na zwiększenie potencjalnego ryzyka upadku, istnieje szereg modyfikowalnych czynników zewnętrznych. Jednym z nich, szczególnie znaczącym, jest przestrzeń codziennego funkcjonowania osoby starszej. W ramach działań edukacyjnych mowa nie tylko o profilaktyce indywidualnej, ale także o działaniach środowiskowych. Odpowiednio dostosowując przestrzeń przeznaczoną dla seniora, poprzez zastosowanie rozwiązań zapobiegających upadkom, w sposób rzeczywisty można zapobiec wielu urazom.

Zagadnienia poruszane w ramach konferencji dotyczą przykładów i wytycznych projektowania obiektów bezpiecznych, przyjaznych oraz dostosowanych do osób

o ograniczonej motoryce i sprawności fizycznej.

Program Konferencji

27 Listopada 2018

08:45 Rejestracja/ powitalna kawa

09:30 Otwarcie konferencji – przywitanie gości, słowo wstępu

– prof. NIZP-PZH Bogdan Wojtyniak

09:40 Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa

– mgr Magdalena Krysińska

10:00 Miasta i społeczności przyjazne starzeniu się – przestrzenie i budynki

– dr inż. arch. Agnieszka Cieśla

10:30 Przerwa Kawowa

11:00 Ogólne zasady projektowania obiektów ochrony zdrowia dla seniorów

– dr hab. inż. arch. Michał Tomanek

11:30 Zasady projektowania szpitalnych oddziałów geriatrycznych oraz oddziałów dla przewlekle chorych szczególnie dedykowanych seniorom

– dr inż. arch. Anna Szewczenko

12:10 Przerwa Kawowa

12:40 Zasady projektowania Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, Domów Seniora i Hospicjum

– dr inż. arch. Iwona Benek

13:20 Szczególne wymagania wobec projektów mieszkań dla seniorów

– dr inż. arch. Jan P. Cieśla

13:50 Podsumowanie konferencji

14:00 Lunch

Źródło:  www.pzh.gov.pl