Zapraszamy pieszych oraz rowerzystów powyżej 60. roku życia na warsztaty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które odbędą się 24 sierpnia br. w Centrum Usług Socjalnych w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28, w godz. 9.15 – 12.15 w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny.

W ramach spotkania przewidziane są filmy dotyczące bezpieczeństwa osób starszych na drodze i porady na temat unikania zagrożeń w ruchu drogowym.

Akcja ma na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym, a także budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Projekt jest ukierunkowany na przeciwdziałanie niekorzystnym statystykom, związanym z udziałem seniorów w wypadkach drogowych.

Organizatorami spotkania są Ministerstwo Infrastruktury i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współpracy z Policją.

Przed zajęciami i podczas przerwy zapraszamy Seniorów do korzystania z bufetu kawowego oraz z bezpłatnych porad dietetyków.Zachęcamy do przyjazdu rowerem. Każdy z Seniorów będzie mógł bezpłatnie dokonać przeglądu swojego roweru oraz doposażyć go w obowiązkowe światła, dzwonki i odblaski.

Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Każdy uczestnik otrzyma po zajęciach miły upominek.

Wszelkie szczegóły dotyczące akcji są dostępne na stronie internetowej www.SeniorNaDrodze.pl i w Biurze – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej (nr tel. 81 466 20 61).

Źródło: www.lublin.eu