Pacjenci po 65 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych diagnozujących tętniaki aorty brzusznej. Badania wykonywane są w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Program realizowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia we wszystkich województwach.

Tętniakiem aorty nazywamy jej poszerzenie o więcej niż 50% szerokości uznawanej w określonym odcinku za prawidłową. Tego rodzaju nieprawidłowości mogą występować na każdym odcinku aorty, jednak najczęściej zmiany lokalizują się w odcinku brzusznym. Ryzyko wystąpienia dolegliwości rośnie wraz z wiekiem, a grupą najbardziej narażoną na jej pojawienie są mężczyźni.

Ta dolegliwość może być skutkiem miażdżycy, urazów, nadmiernego wysiłku – często chory nie wie, że go ma, bowiem tętniaki aorty mogą nie dawać żadnych objawów. Największym zagrożeniem związanym z tętniakiem aorty jest jego pęknięcie.

Źródło: www.em.kielce.pl