Wadowicki magistrat ogłosił nabór uczestników na bezpłatne zajęcia z gimnastyki Aqua Senior w ramach projektu “Aktywny i zdrowy senior” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w gminie Wadowice.

Gmina Wadowice ogłosiła nabór uczestników na bezpłatne zajęcia z gimnastyki Aqua Senior. Program adresowany jest do mieszkańców gminy Wadowice w wieku 60+. Uczestnictwo w zajęciach w ramach projektu jest bezpłatne, a o przyjęciu uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Jak informują urzędnicy, zajęcia będą odbywać się na Krytej Pływalni “Delfin” w Wadowicach w formie zajęć grupowych, dwa razy w tygodniu. Czas zajęć to jedna godzina. Całkowita liczba godzin: 40 na grupę.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z gimnastyki Aqua Senior muszą wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa i złożyć dokumenty osobiście w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, plac Jana Pawła II 23, 34–100 Wadowice, II piętro, pokój numer 44 lub w wersji elektronicznej na adres fundusze@wadowice.pl – informuje Urząd Miejski w Wadowicach.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach można pobrać w Urzędzie Miejskim lub ze strony magistratu.

Źródło: www.wadowiceonline.pl