ul. Głowackiego 26
20-060 Lublin

Telefon:
81 466 55 80 oraz 81 466
55 82

biuro@dpsmtk.lublin.eu
http://www.dpsmtk.lublin.eu/