Wady słuchu stały się chorobą cywilizacyjną. Wiele osób, żyjących z niedosłuchem, nie wie, że tę przypadłość można leczyć. W kwietniu wrocławianie będą mogli bezpłatnie zbadać słuch, spotkać się ze specjalistami i pacjentami noszącymi implanty słuchowe, obejrzeć film z audiodeskrypcją. We Wrocławiu odbędzie się także, po raz pierwszy w Polsce, europejskie spotkanie użytkowników implantów, medyków i firm wspierających osoby z problemami słuchowymi.

Problemy ze słuchem ma już ponad 5 mln Polaków. W naszym kraju badanie słuchu jest wykonywane powszechnie u każdego noworodka, przed wypisem ze szpitala. I choć wrodzone problemy ze słuchem zdarzają się raczej rzadko, to rośnie niestety liczba osób – w każdej grupie wiekowej – cierpiących z powodu niedosłuchu nabytego.

Nie jesteśmy jednak świadomi zagrożenia, nie dbamy o słuch, a kiedy go już częściowo utracimy, udajemy, że nic się nie dzieje.

– Na szczęście możliwości leczenia niedosłuchu są coraz większe, a gdy aparat słuchowy już nie pomaga, rozwiązaniem jest implant słuchowy, w 100% refundowany przez NFZ – mówi Adrian Szatkowski, prezes Stowarzyszenia „Słyszeć bez granic”, ojciec głuchego dziecka, które słyszy dzięki implantom słuchowym.

Więcej informacji – które mogą okazać się bardzo przydatne zwłaszcza dla tych osób, które zauważyły u siebie jakieś problemy ze słuchem – przyniosą na pewno zaplanowane na kwiecień wydarzenia, w których warto uczestniczyć. Sprawdź ich harmonogram:

W kwietniu we Wrocławiu będzie możliwość przebadania słuchu za darmo, spotkania się z osobami noszącymi implanty, które opowiedzą swoje historie, a także ze specjalistami, zajmującymi się pomocą osobom noszącym implanty. Będzie też silent disco w parku – czyli możliwość potańczenia ze słuchawkami na uszach do muzyki słyszanej tylko tańczącym .

Zwieńczeniem wydarzeń towarzyszących Miesiącowi Słuchu we Wrocławiu będzie zorganizowane po raz pierwszy w Polsce międzynarodowe sympozjum, poświęcone problemom osób noszących implanty słuchowe. e poświęcone problemom osób noszących implanty i wymagających implantów słuchowych.

Harmonogram Miesiąca Słuchu
6.04 – bezpłatne badania słuchu dla osób, które podejrzewają u siebie niedosłuch, konsultacje (plac Strzelecki 24, I piętro, konieczność rejestracji pod numerem 71 323 63 00)
9.04, godz. 18.30 – ADAPTER w DCF – pokaz filmu „Cudowny chłopak” z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących, bilety: 6 zł

16.04, godz. 11.00-14.00 – Dzień z implantem słuchowym w Barbarze przy ulicy Świdnickiej 8b, z udziałem m.in. inżyniera klinicznego, przedstawiciela Stowarzyszenia „Słyszeć bez granic” oraz użytkownika implantu słuchowego.
Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, czym są implanty słuchowe, jak działają, jak je otrzymać, zobaczyć, jak wyglądają, i poznać historie innych użytkowników implantów.

25-27.04 – Międzynarodowe sympozjum EURO-CIU pn. „Potrzeby użytkowników implantów słuchowych we współczesnym świecie”, hotel Sofitel (wydarzenie zamknięte), z udziałem wybitnych prelegentów z Polski i Europy.

Źródło: http://www.wroclaw.pl