ul. Kochanowskiego 5
09-400   Płock

Telefon:
24 262 39 69