ul. Ludowa 19
18-200 Wysokie Mazowieckie

Telefon:
86 275 23 43