Adres: Zespół Szkół Licealnych nr 13

ul.Kazimierza Odnowiciela 2

Kraków 31-481

Telefon: 509 690 139

E-mail: utw@pro-age.pl

Strona www: pro.age.pl