ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław

Telefon:
507 298 505

E-mail:
utw@edukacja.wroc.pl

www.utw.wszedukacja.pl