ul. Górnicza 37
58-130 Żarów

E-mail:
kultura@centrum.zarow.pl

www.centrum.zarow.pl