ul. Łukasińskiego 1/3
05-220 Zielonka

Telefon:
22 771 90 70

E-mail:
okis@zielonka.pl

www.okis.zielonka.pl