ul. Wojska Polskiego 3
57-220 Ziębice

Telefon:
74 819 15 22

E-mail:
zspziebice@interia.pl

www.zspziebice.pl