Kto może wyrobić sobie Wrocławską Kartę Seniora?

Do programu może przystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia, mający 60 lat i więcej.

Jak zostać posiadaczem Wrocławskiej Karty Seniora?

Aby przystąpić do programu Wrocławska Karta Seniora należy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora, mieszczącej się przy placu Dominikańskim 6 we Wrocławiu do pok. 15. Karty Seniora wyrabiamy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 13:00.

Na czym polega rejestracja uczestników ?

Rejestracja uczestników programu następuję poprzez wypełnienie formmularza zgłoszeniowego. Po zarejestrowaniu otrzymują Państwo imienną Wrocławską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do korzystania z promocyjnych ofert przygotowanych przez partnerów programu. Oferty partnerów będą aktualizowane na stronie internetowej, oraz dostępne do wglądu w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora.

Ile to kosztuje?

Wrocławska Karta Seniora jest całkowicie bezpłatna.

więcej informacji na stronie www.kartaseniora.wroclaw.pl

Źródło: www.kartaseniora.wroclaw.pl