Programy senioralne

Wybierz wojewodztwo

wybierz województwo...
 • Wszystko
 • Śląskie
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko - Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko - Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
wolontariat_plakat

Zostań wigilijnym wolontariuszem

Zostań wolontariuszem na „Wigilii dla samotnych”! – bilbord z takim hasłem zauważyłam dwa lata temu, gdy jechałam autobusem na uczelnię. (…)

więcej...

Zostań wolontariuszem na „Wigilii dla samotnych”! – bilbord z takim hasłem zauważyłam dwa lata temu, gdy jechałam autobusem na uczelnię.

Wigilia w ogromnej hali z 1500 innymi osobami, a nie w ciepłym i pachnącym świątecznymi potrawami domu razem z rodziną? To może być ciekawe doświadczenie…” – pomyślałam. Wolontariat pasjonował mnie już od szkoły podstawowej – schroniska dla zwierząt, pomoc dzieciom czy niepełnosprawnym… Zaczęłam dostrzegać ile daje mi pomoc innym i coraz bardziej z tego korzystać. Dlatego w tamten listopadowy poranek podjęłam decyzję, która zupełnie odmieniła moje życie.

Z zamiarem pomocy przy nakrywaniu i ozdabianiu stołów trafiłam na pierwsze spotkanie informacyjne. I wtedy się zaczęło, bo okazało się, że ja – na co dzień chodząca w spodniach i adidasach, nieśmiała i niechętna do wypowiadania się publicznie, według Mikołaja – głównego organizatora całego wydarzenia – idealnie nadaję się do odegrania roli w przedstawieniu, które co roku jest jednym z głównych punktów wigilii… i to w roli wymagającej sukienki oraz butów na obcasie. Podjęłam to wyzwanie i 24-go grudnia wyszłam na scenę, by zagrać kobietę, która nie przyjmie ciężarnej Maryi i Józefa do swojego mieszkania. Zaraz po przedstawieniu zostałam kelnerką, roznosiłam świąteczne potrawy dla uczestników Wigilii – ludzi samotnych, dla których ten dzień jest często najsmutniejszym dniem w roku, bo spędzanym w samotności, bez bliskich, bez uroczystej kolacji i świątecznej atmosfery.

To były jedne z najpiękniejszych świąt jakie przeżyłam – radość osób samotnych oraz ciepło i dobroć panujące w tej hali były niesamowitym doświadczeniem. Dawanie siebie i swojego czasu innym, to zarówno okazja na zyskanie niezapomnianych wspomnień i doświadczeń, jak i na poznanie fantastycznych osób – Natalia Sikora – wolontariuszka wigilijna.

Podobnie jak w ubiegłym roku, 24-go grudnia w hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach będzie czekać „wolne miejsce” przy wigilijnym stole na każdego, kto w tym szczególnym dniu nie chce być sam. W tym dniu pełnym radości na stołach pojawią się tradycyjne, świąteczne potrawy i opłatek, a temu wszystkiemu towarzyszyć będą kolędy i bożonarodzeniowe dekoracje: choinki, świece…

Fundacja Wolne Miejsce zaprasza też „wigilijnych wolontariuszy” do pomocy w organizacji Wigilii dla samotnych w katowickim MCK-u, udział w której weźmie blisko 3000 osób. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 694-019-254 lub 513-576-688, mail: wigiliadlasamotnych@gmail.com.

Zbieramy produkty na „Wigilię dla samotnych” na załączonej liście są podane nasze potrzeby/ilości do przygotowania kolacji na 3000 osób. Deklaracje osób chętnych do zbierania/zakupu wymienionych produktów prosimy o kontakt na maila: wigiliadlasamotnych@gmail.com lub tel. 694 019 254.

wolontariat_plakat

Źródło: www.katowice.eu

powrót...
4-1

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU: TESTAMENTY

Samorząd notarialny organizuje kolejną edycję Dnia Otwartego Notariatu. Rejenci zapraszają do rozmowy na temat testamentów oraz zasad i mechanizmów dziedziczenia (…)

więcej...

Samorząd notarialny organizuje kolejną edycję Dnia Otwartego Notariatu. Rejenci zapraszają do rozmowy na temat testamentów oraz zasad i mechanizmów dziedziczenia w sobotę, 26 listopada w godz. 10-16 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25.

„Dzień Otwarty Notariatu jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez samorząd notarialny od 2010 roku – mówi notariusz Maciej Chojnacki, ogólnopolski koordynator projektu. – W tej edycji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wskazanych miejsc, w 21 miastach Polski. Tam, od godziny 10 do 16 rejenci będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych – dodał. – Co roku staramy się rozszerzać zasięg DON w taki sposób, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. W tej edycji, po raz pierwszy, wychodzimy z naszą akcją poza granice Polski – Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się także w polskim konsulacie w Berlinie.”

„Porozmawiaj z notariuszem o… testamencie notarialnym” tak brzmi hasło przewodnie tegorocznej edycji DON. Testament jest dokumentem zabezpieczającym wolę spadkodawcy odnośnie rozrządzenia majątkiem po jego śmierci. Warto podkreślić, że nie jest to dokument ostateczny i nieodwracalny. Dopóki żyje testator zawsze może on zmienić swoją wolę lub po prostu testament odwołać. Czy to notarialny czy własnoręczny wywołują takie same skutki prawne. Jednak trzeba pamiętać o kilku zasadach, np. o tym, że aby testament własnoręczny był ważny należy go w całości napisać własnoręcznie, podpisać i opatrzyć datą. Ponadto, żeby wola spadkodawcy mogła być zrealizowana nie może stać w sprzeczności z zasadami Kodeksu cywilnego, dlatego warto zasięgnąć porady specjalisty-notariusza, który nie tylko zagwarantuje poprawność testamentu pod względem prawnym, ale także wytłumaczy wszelkie zawiłości oraz zaproponuje zapisy, które pozwolą w pełni zrealizować wolę testatora.

„Sporządzenie testamentu notarialnego to koszt 50 zł + VAT. Na prośbę spadkodawcy dokument może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) utworzonym i prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną – rejestracja dla spadkodawcy jest bezpłatna, a przyszłym spadkodawcom umożliwia szybkie odszukanie testamen­tu po śmierci testatora” – wyjaśnia notariusz Chojnacki.

Niezależnie od tematu przewodniego, notariusze odpowiedzą na wszystkie pytania leżące w zakresie ich kompetencji – dotychczasowe edycje DON pokazały, że najczęściej przedmiotem rozmów z rejentami są darowizny, testamenty, umowy o dożywocie oraz umowy renty. Przybliżą także – bardzo istotne z punktu widzenia każdego obywatela – zmiany w prawie spadkowym, które weszły w życie w roku 2015. Zmiany te dotyczą spadków z elementem transgranicznym oraz wprowadzenia jako zasady dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Mogą one budzić wiele pytań, dlatego w czasie Dnia Otwartego Notariatu rejenci pragną przybliżyć Polakom sens nowelizacji oraz wskazać w jaki sposób najszybciej i najskuteczniej załatwić sprawy związane z dziedziczeniem w większości krajów Unii Europejskiej.

Organizatorem akcji jest Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi, a jej celem edukacja prawna obywateli w zakresie zagadnień leżących w kompetencjach zawodowych notariuszy. O tym, że Dzień Otwarty Notariatu – rozumiany przede wszystkim jako sposób na podniesienie poziomu świadomości prawnej obywateli – jest potrzebny, świadczy bardzo duże zainteresowanie społeczne dotychczasowymi edycjami: każdego roku na odbywające się w kilkudziesięciu miastach Polski spotkania z notariuszami przychodzi nawet kilka tysięcy osób.

26 XI, godz. 10-16, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, Rynek Główny 25

Aktualne informacje na temat tegorocznego Dnia Otwartego Notariatu znajdą Państwo na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl

4-1

Dzień Otwarty Notariatu, organizowany od roku 2010, jest jedną z najważniejszych inicjatyw samorządu notarialnego. Powtarzana cyklicznie akcja edukacyjna pozwala osobom zainteresowanym uzyskać praktyczne informacje w ważnych dla każdego obywatela obszarach prawa.

Organizatorzy akcji przyjęli założenie, zgodnie z którym każdego roku porady dotyczą jednego konkretnego tematu. W roku 2010 były to spadki i dziedziczenie, w 2011 – bezpieczeństwo majątku rodziny, w 2012 – nieruchomości i księgi wieczyste, w 2013 – przekazanie majątku w rodzinie, w 2014 roku – bezpiecznej jesieni życia, a w roku 2015 – dziedziczenie. Nie ogranicza to jednak listy tematów udzielanych informacji, ponieważ notariusze odpowiadają na pytania dotyczące wszystkich spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej.

PDF Testamenty – broszura [do pobrania]

PDF Notarialne poświadczenie dziedziczenia – broszura [do pobrania]

Źródło: dlaseniora.krakow.pl

powrót...
sprawny-senior-jpg

Wrocław: Dzień Otwartego Notariatu „Porozmawiaj z notariuszem o testamencie notarialnym”

Notariat Polski – Krajowa Rada Notarialna oraz rady wszystkich izb notarialnych w Polsce organizują 26 listopada (sobota) ogólnopolską akcję edukacyjną. (…)

więcej...

Notariat Polski – Krajowa Rada Notarialna oraz rady wszystkich izb notarialnych w Polsce organizują 26 listopada (sobota) ogólnopolską akcję edukacyjną.

W Izbie Notarialnej we Wrocławiu notariusze będą udzielać bezpłatnych i kompleksowych informacji 26 listopada 2016 roku od godz. 10:00 do 16:00 w budynku Starej Giełdy przy pl. Solnym 16 we Wrocławiu.
Celem akcji jest podniesienie poziomu wiedzy osób, które bardzo często nie potrafią zadbać o swoje sprawy związane z ochroną majątku rodziny, dziedziczeniem i uporządkowaniem swoich spraw majątkowych. Tegoroczna edycja Dnia Otwartego Notariatu odbywa się pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem o testamencie notarialnym”, który ma zwrócić szczególną uwagę obywateli na zmienione przepisy prawa spadkowego, w tym także dziedziczenia długów, a w szczególności:

 • przedstawienie rodzajów testamentów i ich skutków prawnych,
 • poszerzenie kręgu spadkobierców ustawowych,
 • zmiany w zakresie sporządzania przez notariuszy aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • kwestie dotyczące różnic pomiędzy zapisem zwykłym, a zapisem windykacyjnym,
 • zmienione przepisy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe.

Sporządzenie testamentu u notariusza warto rozważyć z kilku powodów: z testamentów własnoręcznych wynikają nierzadko inne skutki niż te, jakich oczekiwałby spadkodawca, notariusz potwierdzi tożsamość spadkodawcy i upewni się, jaka jest jego rzeczywista wola oraz zaproponuje takie zapisy, które pozwolą zrealizować ją zgodnie z obowiązującym prawem. Na wniosek testatora testament może być zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów, rejestracja jest bezpłatna, a ułatwia szybkie odszukanie testamentu po śmierci testatora.

Źródło: seniorzy.wroclaw.pl

powrót...
festiwal_komptencji_cyfrowych1-1024x683

Warszawa: Festiwal kompetencji cyfrowych dla seniorów

14-dniowy festiwal, 4 miejsca warsztatowe, 40 spotkań IT dla seniorów – tak będzie wyglądać Festiwal Kompetencji Cyfrowych organizowany w grudniu (…)

więcej...

14-dniowy festiwal, 4 miejsca warsztatowe, 40 spotkań IT dla seniorów – tak będzie wyglądać Festiwal Kompetencji Cyfrowych organizowany w grudniu przez Fundację Zaczyn.

Festiwal Kompetencji Cyfrowych potrwa 14 dni, przez które seniorzy i seniorki będą odwiedzać różne miejsca warsztatowe w Warszawie i brać udział w tematycznych szkoleniach i wykładach dotyczących IT. Ostatnie takie poruszenie obserwowaliśmy, kiedy młodzież poszukiwała na warszawskich ulicach Pokemonów. Przez dwa tygodnie grudnia to warszawscy seniorzy i seniorki opanują internet i będą brać udział w Festiwalu Kompetencji Cyfrowych.

14 dni, 4 miejsca, 40 spotkań

Spotkania będą dotyczyć obszaru IT, w tym odbędą się pokazy specjalne z obsługi audiobooków, pokazy sprzętu do wirtualnej rzeczywistości, kafejki z obsługi Facebooka czy kupowania biletów do teatru przez internetem. Seniorzy będą uczyć się również podstawowej obróbki zdjęć i video. Uczestnicy wyjdą także w miasto! Poprzez poznawcze spacery cyfrowe będą mogli zapoznać się z działaniem biletomatów czy muzeów audiowizualnych. Przede wszystkich chodzi o dobrą zabawę, wyjście z domu, przebywanie wśród ludzi i naukę nowych rzeczy.

Zaczyn do rewolucji cyfrowej wśród seniorów

Fundacja Zaczyn między sierpniem a grudniem przeszkoliła ponad 300 warszawskich seniorów i seniorek z podstawowej obsługi komputera. Dodatkowo animatorzy Fundacji jeżdżą po całej Polsce, by wkluczać najstarszych Polaków w kompetencje cyfrowe.

Jest to praca od podstaw. Przeszkolenie seniorów i seniorek z podstawowej obsługi komputera jest kluczowe, by podnieść ich kompetencje cyfrowe. Nie może być tak, że funkcjonowanie seniorów na co dzień będzie ograniczone poprzez ich nieumiejętność obsługi nowych technologii. Jeździmy i szkolimy, ale mamy poczucie, że to wciąż niewystarczające działaniemówi Magdalena Foryś, koordynatorka projektów cyfrowych w Fundacji Zaczyn.

Festiwal Kompetencji Cyfrowych ma być świętem i zabawą poprzez którą seniorzy i seniorki będą mogli zamanifestować: „Wciąż tu jesteśmy”. Zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w świecie wirtualnym.

Zapisz się na Festiwal Kompetencji Cyfrowych 60+ (5-17.12.2016)

Źródło: Fundacja Zaczyn, zaczyn.org

powrót...
Physiotherapeutin bt mit Senioren auf Bllen

Wrocław: Aktywnie i zdrowo przez pokolenia

Zarówno juniorów, jak i seniorów zapraszamy do udziału w międzypokoleniowym projekcie „Aktywnie i zdrowo przez pokolenia”. Głównym celem jest zwiększenie (…)

więcej...

Zarówno juniorów, jak i seniorów zapraszamy do udziału w międzypokoleniowym projekcie „Aktywnie i zdrowo przez pokolenia”. Głównym celem jest zwiększenie stopnia integracji międzypokoleniowej wśród mieszkańców Wrocławia poprzez podejmowanie wspólnych działań na rzecz zdrowia i jakości życia.

Poprzez prowadzone działania chcemy zwrócić uwagę na znaczenie współpracy międzypokoleniowej oraz wzajemnej relacji społecznej. Integracja międzypokoleniowa ma na celu dążenie do ograniczenia i znoszenia barier między osobami prezentującymi różne grupy wiekowe. W ramach projektu odbędzie się szereg warsztatów prozdrowotnych i zajęć sportowych.

Warsztaty będą okazją do budowania relacji międzypokoleniowych, wymiany doświadczeń oraz uczenia się od siebie m.in. zachowań sprzyjających zdrowiu. Zaplanowane spotkania będą dotyczyły żywienia oraz integracji z elementami promocji zdrowia. Odbędą się również zajęcia sportowe dla seniora i smyka.
Każdy uczestnik na pierwszych zajęciach otrzyma kartę na punkty. Zabawa będzie polegała na zbieraniu punktów za uczestnictwo w poszczególnych warsztatach. Aby zdobyć nagrodę, należy wziąć udział w minimum 6 zajęciach na 14 możliwych.

Interaktywne warsztaty pn. „Żywieniowa integracja – zdrowo i pozytywnie” będą poświęcone przygotowaniu zdrowych, pełnowartościowych posiłków. Uczestnicy będą mogli skosztować przekąsek oraz przekonać się, że tradycyjna kuchnia polska nie musi być kaloryczna.

Warsztaty będę wzbogacone o edukację psychodietetyczną, która jest absolutnym odkryciem XXI w. Pomaga w przyjemny sposób poradzić sobie ze sferą odżywiania. Bez względu na wiek i stan ducha dowiesz się, jak przygotowywać zdrowe posiłki na co dzień – szybko, łatwo i przyjemnie. Prowadzące odpowiedzą na pytania, jak skutecznie zrzucić nadmierne kilogramy opierając się na wiedzy żywieniowej i psychologicznej, jak motywować się do zmiany nawyków czy uprawiania sportu, tak by łączyć pokolenia i zachować poczucie przyjemności z tego, co się robi. Uczestnicy dowiedzą się także, jak wprowadzić prozdrowotną zmianę stylu życia całej rodziny – na pokolenia. Na warsztaty zapraszamy całe rodziny: dziadków z wnukami, rodziców z dziećmi.

Harmonogram warsztatów:
28.10.2016 r. godz. 13.00-16.00 – Przekąski,
Miejsce: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 210
18.11.2016 r. godz. 16.30-19.30 – Przekąski,
Miejsce: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 210

25.11.2016 r. godz. 17.00-20.00 – Kuchnia tradycyjna
Miejsce: Centrum Edukacji Społecznej, ul. Koreańska 1A, duża sala
26.11.2016 r. godz. 10.00-13.00 – Kuchnia tradycyjna
Miejsce: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 210
Zapisy: http://www.miastowformie.pl/zdrowoipozytywnie

„Starość i młodość od zawsze idzie w parze” to z kolei szkolenia z zakresu edukacji zdrowotnej, oparte na grach i zabawach odpowiednich w każdym wieku. Jeśli chcesz zintegrować się z wnuczkiem, wnuczką lub babcią albo dziadkiem, to te warsztaty są właśnie dla Ciebie. Chcemy napełnić Was wiedzą dotyczącą racjonalnego żywienia oraz umiejętnościami wzajemnego zrozumienia i pogłębiania więzi międzypokoleniowej. Będzie dużo śmiechu i napełniania Was wiedzą o zdrowym życiu na wesoło. Bo tylko w takiej atmosferze buduje się zaufanie. Na warsztaty zapraszamy całe rodziny: dziadków z wnukami, rodziców z dziećmi.

Harmonogram warsztatów:
18.11.2016 r. godz. 14.00-16.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 210
25.11.2016 r. godz. 14.00-16.00
Miejsce: Centrum Edukacji Społecznej, ul. Koreańska 1A, duża sala
26.11.2016 r. godz. 14.00-16.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 210
Na zajęcia obowiązują zapisy: http://www.miastowformie.pl/staroscimlodosc
Udział bezpłatny.

“Gimnastyka dla seniora i smyka”

W ramach projektu “Aktywnie i zdrowo przez pokolenia” odbędą się zajęcia sportowe przy siłowniach plenerowych oraz w salach.

Zajęcia mają na celu integrację oraz naukę pracy z partnerem treningowym. Polegać będą na zwiększeniu mobilności i zakresu ruchu, aktywizacji mięśni głębokich oraz świadomemu używaniu mięśni posturalnych, nauczaniu prawidłowej techniki podstawowych ćwiczeń i ruchów dla naszego ciała jak przysiady, wykroki, pchanie, ciągniecie, rotacje, skoki. Będziemy zwiększać gibkość i elastyczność mięśni oraz uczyć się technik relaksacyjnych. Uczestnicy będą również mieli okazję do popracowania nad siłą, wytrzymałością oraz wydolnością. A to wszystko przełoży się na poprawę naszej postawy ciała będzie stanowiło doskonała profilaktykę dla wad postawy a także zagwarantuje dobre samopoczucie.

Zapraszamy całe rodziny – rodziców z dziećmi i dziadków z wnukami.

Harmonogram zajęć:
4.11.2016 r. godz. 16.30 – 17.30
Miejsce: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 210
4.11.2016 r. godz. 18.00 – 19.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 210
5.11.2016 r. godz. 10.00 – 11.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 210
5.11.2016 r. godz. 12.00 – 13.00
Siłownia plenerowa w Parku Grabiszyńskim
19.11.2016 r. godz. 10.00 – 11.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 210
19.11.2016 r. godz. 12.00 – 13.00
Siłownia plenerowa w Parku Grabiszyńskim

Liczba miejsc jest ograniczona.
Zapisy: http://www.miastowformie.pl/gimnastyka

Szczegóły na stronie www.miastowformie.pl oraz facebook.com/zdrowie.dieta.wroclaw/

Realizatorem projektu jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, program „Miasto w Formie” dzięki wsparciu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich oraz we współpracy z Poradnią Psychodietetyczną Rymkiewicz i trenerem personalnym Bartłomiejem Walczakiem.

Źródło: seniorzy.wroclaw.pl

powrót...
senioren computer

KRAKÓW: DOJRZAŁY E-OBYWATEL

Mieszkasz w Krakowie lub na terenie powiatu krakowskiego? Chcesz wzbogacić się w nową wiedzę i umiejętności? Jesteś osobą aktywną, ciekawą (…)

więcej...

Mieszkasz w Krakowie lub na terenie powiatu krakowskiego? Chcesz wzbogacić się w nową wiedzę i umiejętności? Jesteś osobą aktywną, ciekawą świata i w wieku 60+? Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza do udziału w zajęciach pn. „Dojrzały e-obywatel”.

Zajęcia warsztatowe stanowią dobrą okazję, by wspólnie porozmawiać o problemach, które seniorzy dostrzegają w swojej najbliższej okolicy, spróbować je rozwiązać oraz nauczyć się obsługi tabletu. Udział w projekcie jest bezpłatny, podczas zajęć wszyscy uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz poczęstunek. Na czas trwania zajęć bezpłatnie udostępniane są również tablety do praktycznych ćwiczeń. Każdy uczestnik warsztatów będzie mógł wziąć udział w konkursie„Czas na Seniora – mój plan na wolontariat”. Przewidziane są cenne nagrody. Konkurs będzie dotyczyć wolontariatu wśród seniorów. Szczegóły poznać będzie można podczas warsztatów.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Fundacji GAP przy ul. Rakowickiej 10b/10 w następujących terminach i godzinach:

 • 30 listopada (środa)w godzinach od 10.00 do 14.00
 • 2 grudnia (piątek)w godzinach od 10.00 do 14.00
 • 5 grudnia (poniedziałek)w godzinach od 10.00 do 14.00
 • 9 grudnia (piątek) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dodatkowo, na początku grudnia w Krakowie zostanie zorganizowane spotkanie dla seniorów pn. „Czas Seniora” z udziałem gościa specjalnego oraz wynikami konkurs pn. „Czas na Seniora – mój plan na wolontariat”.

4-3

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego dostępnego w biurze Fundacji i na stronie projektu www.fundacja.e-gap.pl/seniorzy. Formularz należy dostarczyć pocztą (e-mail albo tradycyjną) lub osobiście do biura projektu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

PDF REGULAMIN do pobrania

DOC FORMULARZ do pobrania

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. Rakowicka 10b/10
31-511 Kraków
tel. 12 423 76 05
e-mail: biuro@fundacja.e-gap.pl

Źródło: dlaseniora.krakow.pl

powrót...
regio-senior-grafika-2

Seniorze, od 16 października pojedziesz taniej

Dzięki nowej ofercie Przewozów Regionalnych już od 16 października wszyscy seniorzy w całej Polsce będą płacili mniej za bilety największego (…)

więcej...

Dzięki nowej ofercie Przewozów Regionalnych już od 16 października wszyscy seniorzy w całej Polsce będą płacili mniej za bilety największego polskiego przewoźnika kolejowego.

W ramach nowej oferty wszyscy pasażerowie Przewozów Regionalnych, którzy ukończyli 60 lat, mogą liczyć na atrakcyjne zniżki. Dzięki promocji REGIO Senior bilety jednorazowe na wszystkie pociągi krajowe będą tańsze o 25%, natomiast na bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) będzie obowiązywać 10-procentowa zniżka. Żeby móc kupić tańszy bilet, wystarczy dokument tożsamości. W zależności od częstotliwości podróżowania miesięcznie w kieszeni seniora może zostać od kilkudziesięciu do ponad 100 zł!

Bilety w ofercie REGIO Senior będzie można kupić na stronach internetowych biletyregionalne.pl i koleo.pl, za pośrednictwem aplikacji SkyCash, a także w kasach biletowych, biletomatach oraz u obsługi pociągu.

Nowa oferta zastąpi REGIOkartę SENIOR (za 59 zł).

Zasady obowiązywania oferty REGIO Senior
Ceny biletów dostępnych w ofercie REGIO Senior

Źródło: Przewozy Regionalne, https://www.przewozyregionalne.pl/node/19432

powrót...
middle aged woman with her camera

Wrocław: Konkurs fotograficzny dla seniorów

Konkurs fotograficzny “W obiektywie seniorów: międzypokoleniowa więź”. Wrocławskie Centrum Seniora, organizator konkursu, zachęca do dzielenia się wspólnymi zdjęciami z wnukami (…)

więcej...

Konkurs fotograficzny “W obiektywie seniorów: międzypokoleniowa więź”. Wrocławskie Centrum Seniora, organizator konkursu, zachęca do dzielenia się wspólnymi zdjęciami z wnukami i dziećmi. Format zdjęć dowolny. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Fotografie do konkursu można zgłaszać do 12 października.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku, od godz. 9:00 do 15:00, w pokoju 22 we Wrocławskiem Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, Wrocław.

Rozstrzygnięcie konkursu 14 października o godzinie 13:00 w sali 210 (Pl. Dominikański 6).

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku, od godz. 9:00 do 15:00, w pokoju 22 we Wrocławskim Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, Wrocław.

Źródło: seniorzy.wroclaw.pl

powrót...
Old people holding hands. Closeup.

Kraków: Zapisy do nowego Centrum Aktywności Seniorów

Fundacja Edukacji i Aktywności Seniorów zaprasza do nowo powstałego Centrum Aktywności Seniorów – os. Dywizjonu 303 66 (w budynku szkoły (…)

więcej...

Fundacja Edukacji i Aktywności Seniorów zaprasza do nowo powstałego Centrum Aktywności Seniorów – os. Dywizjonu 303 66 (w budynku szkoły ZSO nr 14)

Zapraszamy Seniorów m.in. na:

 • zajęcia komputerowe,
 • gimnastykę usprawniającą,
 • spacery nordic walking,
 • język angielski I i II ,
 • wycieczki po Krakowie i nie tylko,
 • naukę szycia,
 • wolontariat,
 • zajęcia plastyczne i wiele innych….

Zapisy rozpoczynają się 1 i 2 września od godz.10.00 – 13.00 oraz 5-9 września w godz.10.00 – 12.00 w szkole ZSO nr.14 os. Dywizjonu 303 66

Informacje telefoniczne pod numerami:

tel. 722 102 173, tel.739 252 515

Zapraszamy także na:

www.facebook.com/fundacjalokomotywa

Źródło: dlaseniora.krakow.pl

powrót...
glckliche groeltern mit ihren enkeln

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka to miejsce, gdzie dziadkowie mogą doskonalić się w swojej roli. To szansa na wzbogacenie wiedzy i (…)

więcej...

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka to miejsce, gdzie dziadkowie mogą doskonalić się w swojej roli. To szansa na wzbogacenie wiedzy i umiejętności, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi wnuków. Szkoła uczy jak odpowiedzialnie pomagać rodzicom.

Stawia na twórczą edukację, zabawy aktywnie angażujące dziecko i pobudzające jego ciekawość świata. Metoda warsztatowa pozwala na wymianę doświadczeń, stwarza przestrzeń do rozmowy o trudnościach, a praca w grupie jest świetną okazją do wspólnego spędzania czasu, uczy zasad pozytywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Będąc w grupie można wiele zrobić na rzecz dzieci- tworzyć okazje do wspólnej zabawy, wycieczki, zainteresować literaturą poprzez opowiadania, teatr, wykonywanie różnych zadań przybliżających tradycję w jakiej wychowali się dziadkowie. Można także lepiej zadbać o swoje zdrowie i sprawność by dłużej być samodzielnym i pomocnym dla innych.

Obecnie Szkoła Super Babci i Super Dziadka jest realizowana w ośmiu miastach:

 • Białystok
 • Lublin
 • Poznań
 • Ozimek
 • Warszawa
 • Rajgród
 • Kraków
 • Wrocław

Projekt jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w oparciu o autorski program Zofii Zaorskiej – pomysłodawczyni i twórca pierwszej Szkoły w Lublinie.

Źródło: Szkoła Superbabci i Superdziadka, superbabciaisuperdziadek.pl

powrót...
plakat_ogolny_kursy_komputerowe_dla_seniorow_warszawa_www_0

Zapisz się na kursy podstawowe z obsługi komputera i Internetu, w Warszawie (tylko do 2.09)

  Fundacja Zaczyn w ramach projektu ASOS zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Warszawy, którzy ukończyli 60 rok życia na bezpłatny kurs podstawowy z obsługi komputera (…)

więcej...

 

Fundacja Zaczyn w ramach projektu ASOS zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Warszawy, którzy ukończyli 60 rok życia na bezpłatny kurs podstawowy z obsługi komputera i Internetu. Więcej o projekcie

Zachęcamy do zapisywania się. Uwaga zapisy tylko do 2 września 2016.

Na dole wpisy podajemy pełną listę miejsc i godzin kursów.

Kilka najczęstszych pytań:

Dla kogo są przeznaczone te kursy? Dla wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy ukończyli 60 rok życia, którzy nigdy nie obsługiwali komputera/internetu, chcą przypomnieć sobie zdobytą wcześniej wiedzę lub chcą rozwinąć podstawowe umiejętności.

Czy to dla mnie? Tak, komputer nie gryzie ; ) Powolutku, nauczymy każdego chętnego. Rozwiejemy obawy, pokażemy możliwości.

Czy coś płacę za kurs? Nie, kursy są bezpłatne.

Ilu osobowe są grupy? Grupy są małe – 8 osobowe.

Jak często odbywają się zajęcia? 2 razy w tygodniu po 2 godziny (większość grup), lub 4 godziny z przerwą.

Czy trzeba mieć swój komputer? Nie, nie trzeba mieć swojego komputera, ale można przyjść ze swoim laptopem na zajęcia.

Czy mogę w każdej chwili zrezygnować z kursu? Nie. Oczywiście w sytuacjach losowych można zrezygnować z kursu. Ale grupa jest stała i zamknięta. Można mieć jedną nieobecność na spotkaniach.

Czy mogę przyjść z koleżanką? Tak, można przyjść z koleżanką/kolegą, ale ona musi zapisać się sama.

Czy mogę zapisać mamę/ciocię/tatę/wujka? Oczywiście.

Czy dostanę materiały po kursie? Tak, każdy uczestnik otrzyma materiały, które zawierają wiedzę przedstawioną na kursie.

Czy można przeprowadzić takie kursy u nas w fundacji/stowarzyszeniu/domu kultury itp. ? Tak można. Nadal możemy przeprowadzić 2 kursy .

logo-aktywni-60-Asos-1024x256

TERMINY I MIEJSCA:

WAWER

Miejsce: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Wawer. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 82, ul.  Agrestowa 1

Prowadzenie: Krzysztof Jakubiak

Terminy:

Grupa 1 – Pon 12.00-14.00, Czw 10.00-12.00 (

Dostępność: Są wolne miejsca.

Zapisy: Krzysiek Jakubowski, 22 8724378, miedzeszyn@bibliotekawawer.pl

Strona www:

————

MOKOTÓW

Miejsce:  Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, al. Niepodległości 19

Prowadzenie: Marcin Blicharski i Sylwester Bąk

Terminy:

Grupa 1 – Wt 8.00-10.00, Czw 8:00-10.00

Grupa 2 – Wt 10:00-12:00, Czw 10:00-12:00

Grupa 3 – Wt 12:00-14:00, Pt 12:00-14:00

Grupa 4 – Śr 8:00-10:00, Pt 8:00-10.00

Grupa 5 – Śr 10:00-12:00, Pt 10:00-12:00

Grupa 6, 7, 8 – o terminy tych kursów prosimy pytać telefonicznie.

Dostępność: Są wolne miejsca.

Zapisy: Marcin Blicharski, 22 853 01 71marcin.blicharski@hotmail.com

Strona www:

————

OCHOTA

Miejsce: Biblioteka „Przystanek Książka”, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 41, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 93, ul. Grójecka 42

Prowadzenie: Kasia Urbanowicz, Kasia Maleszewska

Terminy:

Grupa 1 – Pn 9:00-11:00, Czw 9.00-11.00

Grupa 2 – Pn 11.30-13:30, Czw 11.30-13.30

Dostępność: Są wolne miejsca.

Zapisy: Kasia Urbanowicz, 22 822 38 06przystanek@bpochota.waw.pl

Strona www:

————

PRAGA POŁUDNIE

Miejsce: Centrum Społeczne PACA 40, ul. Paca 40

Prowadzenie: Sylwia Wnorowska, Beata Mierzejewska, Małgorzata Gąsiorowska

Terminy:

Grupa 1 – Pn 15:00-17:00, Pt 15:00-17:00 (Start 12.09) – prowadzi Sylwia

Grupa 2 – Wt 17:30-19:30, Czw 17:30-19:30 (Start 20.09) – prowadzi Małgosia

Grupa 3 – Śr 17:30-19:30, Pt 17:30-19:30 (Start 14.09) – prowadzi Beata

Dostępność: Są wolne miejsca.

Zapisy: Centrum Społeczne Paca, tel. 22 118-17-68, zapisy@cal.org.pl

Strona www: http://centrumpaca.pl/

————

PRAGA POŁUDNIE

Miejsce: Centrum Promocji Kultury, Grochowska 274

Prowadzenie:

Terminy:

Grupa 1 – intensywny, codzienny kurs – dla tych co potrzebują szybko się nauczyć 10.00-13.00 (od 8.09-29.09)

Dostępność: Są wolne miejsca.

Zapisy: Maria Sokołowska, 573-020-936

Strona www: http://www.cpk.art.pl/

———–

WILANÓW

Miejsce: Biblioteka w Wilanowie, ul. Kolegiacka 3

Prowadzenie: Justyna Dubanik

Terminy:

Grupa 1 – Wt 8.30-10.15 Czw 8.30-10.15 (Start 06.09)

Grupa 2 – Wt 10.30-12.00, Czw 10.30-12.00 (Start 06.09)

Dostępność: Brak wolnych miejsc.

Zapisy: Justyna Dubanik, justyna.dubanik@gmail.com, tel. 508123686

Strona www: http://www.bibliotekawilanowska.pl/

————

ŚRÓDMIEŚCIE

Miejsce: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, ul.  Świętojerska 12a

Prowadzenie:

Terminy:

Grupa 1 – Pn 10.30-12.30, Śr 10.30-12.30

Grupa 2 – Wt 15.00-17.00, Czw 15.00-17.00

Dostępność: Są wolne miejsca.

Zapisy: Katarzyna Frączek, katarzyna.fraczek@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Strona www:

————

REMBERTÓW

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, UL. Gwieździsta

Prowadzenie: Patryk Nowakowski

Terminy:

Grupa 1 –

Grupa 2

Dostępność: Są wolne miejsca.

Zapisy: Patryk Nowakowski, papryka1507@wp.pl, 519622375

Strona www:

————

PRAGA PÓŁNOC

Miejsce: Praska Światoteka, ul. Szwedzka 6/82

Prowadzenie: Justyna Dubanik

Terminy:

Grupa 1 – Pn 9.00-11.00, Śr 9.00-11.00

Grupa 2 – Pn 11.00-13.00, Śr 11.00-13.00

Grupa 3 – Pn 13.00-15.00, Śr 13.00-15.00

Grupa 4 – Wt 14.00-16.00, Śr 16.00-18.00

Dostępność: Są wolne miejsca.

Zapisy: Justyna Dubanik, justyna.dubanik@gmail.com, tel. 508123686

Strona www:

———

MOKOTÓW

Miejsce: Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44a

Prowadzenie: Ewa Mrozowicz

Terminy:

Grupa 1 – Pn 10.00-12.00, Śr 10.00-12.00

Dostępność: Są wolne miejsca.

Zapisy: Ewa Mrozowicz

Strona www:

———

WESOŁA

Miejsce: Centrum Pomocy Społecznej

Terminy:

Grupa 1 – grupa wystartuje pod koniec września. Więcej informacji wkrótce.

Dostępność: Są wolne miejsca.

Kursy odbędą się także na Białołęce (1 kurs) i Bielanach (1 kurs) – informacja wkrótce.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Magdalena Foryś, magdalena.forys.zaczyn.org, 730 818 405

plakat_ogolny_kursy_komputerowe_dla_seniorow_warszawa_www_0

Źródło: Fundacja Zaczyn, zaczyn.org

powrót...
1

Katowice: Rusza Centrum spotkań Seniorów w centrum Miasta!

Miasto Katowice i Stowarzyszenie FAMI.LOCK zapraszają wszystkich katowickich Seniorów do wzięcia udziału w tworzeniu Centrum spotkań Seniorów w centrum Miasta. (…)

więcej...

Miasto Katowice i Stowarzyszenie FAMI.LOCK zapraszają wszystkich katowickich Seniorów do wzięcia udziału w tworzeniu Centrum spotkań Seniorów w centrum Miasta. Od września do grudnia 2016 w Siedzibie Stowarzyszenia FAMI.LOCK przy ulicy 3 Maja 11 w Katowicach (tam gdzie mieści się Punkt Konsultacyjny Programu „Aktywni Seniorzy 60+”), odbędzie się cykl BEZPŁATNYCH spotkań, warsztatów i spektakli teatralnych, mających na celu aktywizację i rozwój osób starszych.

Spotkania będą okazją do rozwijania zainteresowań, zawierania nowych znajomości i przyjaźni, spotkań z artystami i ciekawymi ludźmi, rozmów przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku.

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia osobiste w Punkcie Konsultacyjnym Programu „Aktywni Seniorzy 60+” Katowice, ul. 3 Maja 11

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek – 14:00 – 17:00
Wtorek – 10:00 – 15:00
Środa – 10:00 – 15:00
Czwartek – 10:00 – 15:00
Piątek- nieczynne

zgłoszenia mailowe:
teatrbezsceny@gmail.com

zgłoszenia telefoniczne:
kom. 502 268 497
tel. 32 258 01 89

 

„CENTRUM SPOTKAŃ SENIORÓW W CENTRUM MIASTA”

HARMONOGRAM

 

WRZESIEŃ 2016

07.09.2016 (środa) 11:00-14:00 – spotkanie z cyklu „Gry planszowe”

14.09.2016 (środa) 11:00 -14:00 – warsztat florystyczny

19.09.2016 16:30 – Poniedziałek Teatralny (spektakl i spotkanie z twórcami)

21.09.2016 (środa) 11:00 -14:00 – warsztat „Sprawne ręce – sprawny umysł”

 

PAŹDZIERNIK 2016

05.10.2016 (środa) 11:00-14:00 spotkanie z cyklu „Ciekawi ludzie”

12.10.2016 (środa) 11.oo-14.oo – spotkanie z cyklu „Gry planszowe”

19.10.2016 (środa) 11.oo-14.oo – warsztat „Sprawne ręce – sprawny umysł”

24.10.2016 16:30 – Poniedziałek Teatralny (spektakl i spotkanie z twórcami)

26.10.2016 (środa) 11.oo -14.oo warsztat florystyczny

 

LISTOPAD 2016

09.11.2016 (środa) 11:00-14:00 – spotkanie z cyklu „Gry planszowe”

21.11.2016 16:30 – Poniedziałek Teatralny (spektakl i spotkanie z twórcami)

23.11.2016 (środa) 11:00-14:00 – spotkanie z cyklu „Ciekawi ludzie”

30.11.2016 (środa) 11.oo -14.oo warsztat „Sprawne ręce – sprawny umysł”

 

GRUDZIEŃ 2016

05.12.2016 16:30 Poniedziałek Teatralny (spektakl i spotkanie z twórcami)

07.12.2016 (środa) 11:00-14:00 – warsztat florystyczny

14.12.2016 (środa) 11:00-14:00 – spotkanie z cyklu „Ciekawi ludzie”

ulotka-KLUB-page-001

 

Źródło: www.aktywni-seniorzy.info

powrót...
coaching_dla_seniorow

Gliwice: Darmowy kurs szkoleniowy dla liderów senioralnych

W dniach 9 – 16 września w Gliwicach odbędzie się szkolenie skierowane do doświadczonych liderów z całej Polski, działających w (…)

więcej...

W dniach 9 – 16 września w Gliwicach odbędzie się szkolenie skierowane do doświadczonych liderów z całej Polski, działających w organizacjach senioralnych, którzy ukończyli 60 rok życia i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Organizator pokrywa koszty noclegu i wyżywienia. Celem szkolenia organizowanego przez Instytut Pracy i Edukacji jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 16 liderów działających w organizacjach senioralnych. Osiągnięcie tego celu zostanie zrealizowane poprzez 7-dniowy cykl szkoleń z udziałem 2 coachów i 16 uczestników. Szkolenie będzie poruszać następujące zagadnienia:

 • Jak wzmacniać zasoby ludzkie w organizacjach senioralnych ?
 • Jak podnosić poziom kultury w organizacjach senioralnych ?
 • Jak zwiększać morale wolontariuszy, jak i również ich samoświadomość oraz pewność siebie ?
 • Jak zwiększyć skuteczność działań zespołu ?
 • Jak usprawniać pracę zespołową w organizacjach senioralnych ?
 • Jak zwiększyć jakość realizowanych przez organizację działań ?
 • Jak zwiększać identyfikację wolontariusza z organizacją ?

Po samym szkoleniu zaplanowane jest praktyczne sprawdzenie nabytych umiejętności w procesie coachingowym przeprowadzonym wśród zaprzyjaźnionych organizacji. Rezultatem projektu będzie raport z tego procesu jako punkt wyjścia do wyłonienia kryteriów do certyfikacji coachów w III sektorze, a ponadto będzie formą praktyki, w ramach której sami uczestnicy mogą otrzymać certyfikat. Zapraszamy seniorów (60+) zaangażowanych w działalność organizacji senioralnych.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem poniżej i należy go przesłać do 15 sierpnia (poniedziałek).

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: seniorzy.wroclaw.pl

powrót...
image

Rusza projekt „UTW dla społeczności”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i (…)

więcej...

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

Ideą inicjatywy jest chęć wykorzystania potencjału słuchaczek i słuchaczy UTW, zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia, kompetencji niezbędnych, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia, a także otrzymanie mikrograntu na działania.

Dzięki inicjatywie  powstało dotąd 30 grupy wolontariackich na UTW w całej Polsce, angażując kilkuset słuchaczy i słuchaczek oraz inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców. W ramach projektu osoby starsze realizują jako wolontariusze różnorodne pomysły: czytają bajki dzieciom, diagnozują bariery architektoniczne w swojej miejscowości, podejmują się rewitalizacji zaniedbanych przestrzeni publicznych, organizują dyżury prawnika na UTW, odwiedzają mieszkańców domów pomocy społecznej, prowadzą kulturalną kawiarenkę w lokalnym domu kultury, pielęgnują ogród społeczny w miejskim parku, inicjują działania związane ze swoją pasją.

Także w tym roku, na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych zostanie wyłonionych 10 UTW, którym zostanie zaoferowane zróżnicowane wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych:

 • pomoc w promocji idei wolontariatu wśród słuchaczek i słuchaczy UTW;
 • zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych oraz metodycznych poświęconych wolontariatowi, dostosowanych do specyfiki UTW;
 • trzy spotkania warsztatowe (w XI 2016 r. oraz II i V 2017 r. – każde trwające ok. 3 dni) dla zespołów inicjatywnych z ramienia każdego UTW;
 • wsparcie trenera z sieci Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów Towarzystwa „ę” dla tworzących się grup wolontariatu;
 • mikrogrant w wysokości 1800 zł na pierwsze działania grupy wolontariatu;
 • promocję w mediach działań podejmowanych przez wolontariuszy z UTW;
 • stałe wsparcie każdej grupy ze strony Towarzystwa „ę”;
 • włączenie w ogólnopolską sieć UTW rozwijających wolontariat, poprzez stronę internetową www.utw.seniorzywakcji.pl.

Zgłoszenia można składać do 15 września 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.utw.seniorzywakcji.pl.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają: Beata Tokarz-Kamińska, Marcin Górecki (22) 396 55 16 lub 19; utw@seniorzywakcji.pl

Źródło: utw.seniorzywakcji.pl

powrót...
Paar Senioren surft am Computer im Internet

Kraków: W wehikule czasu – edukacyjne zajęcia dla seniorów

Akademia Pełni Życia zaprasza seniorów na bezpłatne zajęcia w ramach projektu “W wehikule czasu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – edukacyjne zajęcia (…)

więcej...

Akademia Pełni Życia zaprasza seniorów na bezpłatne zajęcia w ramach projektu “W wehikule czasu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – edukacyjne zajęcia dla seniorów”. Wykłady, warsztaty wspomagające działanie pamięci, zajęcia plastyczne, kursy komputerowe i wiele innych ciekawych spotkań.

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 realizujemy projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia z terenu Małopolski, głównie grup defaworyzowanych. Celem projektu jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjno-kulturalnej dla osób starszych oraz promowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów.

W ramach projektu będziemy poruszać się jak w wehikule czasu łącząc dotychczasowe doświadczenia seniorów z poznawaniem współczesnego świata, uczyć się jak o tym, co dla osób starszych ważne, mówić wykorzystując nowe środki przekazu, oparte na nowoczesnych technologiach.

W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie:

 • cykl wykładów „Wehikuł czasu – podróże między przeszłością a współczesnością”
  Tematykę wykładów stanowi cykl zajęć obejmujący zagadnienia szczególnie ważne dla osób starszych w tym: przygotowanie i adaptacja do starości we współczesności; aktywność w starszym wieku – jak twórczo spędzać wolny czas; znaczenie osób starszych w społeczeństwie na przestrzeni wieków, życie seniorów dawniej i dziś; pamięć seniorów – jak się zmienia i jak z niej korzystać; nowoczesne technologie w służbie pamięci; komunikacja międzypokoleniowa i z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu; miejsca szczególnie ważne dla seniorów w Krakowie
 • zajęcia komputerowe – „Współczesność w służbie przeszłości”
  Celem zajęć komputerowych jest z jednej strony przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu seniorów poprzez wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do spranego posługiwania się komputerem i Internetem. Zajęcia te zaprojektowane zostały w ten sposób, by pozwoliły seniorom nabyć umiejętności lepszego i ciekawszego pokazywania przeszłości młodszemu pokoleniu:
 1. „Komputer bez barier” – kurs podstawowy obsługi komputera,
 2. „Internet nie tylko dla młodych” – kurs obsługi Internetu,
 3. „Uchronić od zapomnienia” – kurs komputerowy cyfrowej obróbki zdjęć,
 4. „Pamiętnik nowoczesnego seniora” – komputerowy kurs tworzenia blogów.
 5. „Rok z bliskimi” – warsztaty komputerowe tworzenia kalendarzy ze zdjęciami rodzinnymi.
 6. „Sięgnijmy do korzeni” – komputerowe warsztaty tworzenia drzewa genealogicznego.
 • Warsztaty fotograficzne „Zatrzymaj chwilę obiektywem”. Przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się jak lub udoskonalić swoja technikę wykonywania fotografii pod okiem instruktora.
 • „Twórcze posiady – warsztaty plastyczne z niespodzianką”. To spotkania, na których seniorzy zachęceni będą do wspólnego tworzenia, wykonywania określonych prac plastycznych i artystycznych, które mają jednak być zarazem okazją do wspólnej rozmowy, wspominania, opowiadania ważnych dla siebie historii.
 • „Krakowskie podróże w czasie i przestrzeni – terenowe warsztaty kognitywno – sentymentalne”
  Zorganizowane zostaną wyjścia pozwalające z jednej strony zwiedzić różne miejsca w Krakowie, z drugiej wykonać różnorodne zadania przywołujące wspomnienia związane z tymi miejscami.
 • Spotkania dyskusyjne „Jak za dawnych lat…”
  Mają na celu zgromadzić seniorów, w szczególności starszych wiekiem, na wspólnych rozmowach o ważnych dla nich tematach, dzieleniu się wspomnieniami i życiowymi historiami.
 • Autorskie warsztaty pamięciowo autobiograficzne „Reminiscencje przez miejsca przywołane”
  Odbywające się w różnych miejscach Krakowa, mających zachęcać seniorów do przywoływania określonych wspomnień i dzielenia się nimi z innymi.
 • Warsztaty autobiograficzne „Zbierzmy okruchy przeszłości w księgę wspomnień”
  Celem jest przyjrzenie się różnym etapom naszego życia i ich podsumowanie poprzez wykonanie określonych zadań i ćwiczeń.
 • “Opera – wehikuł doznań”
  to wspólne wyjście seniorów do Opery Krakowskiej na jedną z proponowanych tam oper.

Czas realizacji projektu: 01-06-2016 do 31-12-2016

Informacje o projekcie i zapisy do wyczerpania wolnych miejsc przyjmowane są w Punkcie Informacyjnym działającym przez czas trwania projektu w poniedziałki i środy od godziny 9.00 do 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Rzeźnicza 2a lub tel. 12 294 81 35 lub mailowo biuro@apz.org.pl.

Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia, ul. Rzeźnicza 2 a, Tel. 12 294-81-35.

Źródło: dlaseniora.krakow.pl

powrót...
Cute dog

Wrocław: Aktywny senior i pies

Fundacja “Oleśnickie Bidy” proponuje Państwu udział w niezwykłym przedsięwzięciu – bezpłatnych warsztatach z zakresu opieki i tresury psów. Organizatorzy zapraszają (…)

więcej...

Fundacja “Oleśnickie Bidy” proponuje Państwu udział w niezwykłym przedsięwzięciu – bezpłatnych warsztatach z zakresu opieki i tresury psów. Organizatorzy zapraszają 10 osób bez psa i 10 osób posiadających psy.

Warsztaty przeznaczone są dla seniorów (55+). Szkolenia będą prowadzone przez profesjonalnych trenerów-behawiorystów, którzy na co dzień zajmują się opieką i szkoleniem zwierząt. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z 3 godzin wykładów teoretycznych na temat relacji człowieka i psa oraz 4 godzin zajęć praktycznych. Celem tego projektu jest pokazanie seniorom nowych możliwości aktywności społecznej.

Terminy:
Zajęcia teoretyczne – 17.08.2016 r. o godz. 16.00
Zajęcia praktyczne – 18.08.2016 r. o godz. 17.00
Zajęcia praktyczne na azylu Fundacji – 19.08.2016 r.

Miejsce:
Zajęcia praktyczne dla osób z psami będą realizowane w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Brzozowej 12.

Ubiór:
Każdy z uczestników proszony jest o przybycie w wygodnej odzieży i komfortowym obuwiu – najlepiej sportowym, na płaskiej podeszwie. Należy wybrać ubranie, które zapewnia łatwy dostęp do kieszeni (gdzie chowamy smakołyki, które także przywozimy).

Ważne!!!
Udział w projekcie jest możliwy po wypełnieniu ankiety rekrutacyjnej, która znajduje się w załączniku poniżej.

ankieta

Kontakt: tel. kom. 603935812, e-mail: biuro.bidy@wp.pl

Zadanie jest dofinansowane ze środków Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw, realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Źródło: www.seniorzy.wroclaw.pl

 

powrót...
ipad-jpeg

Warsztaty iPad 50+

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego zaprasza na warsztaty dla osób w wieku 50+, podczas których będzie można nauczyć się (…)

więcej...

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego zaprasza na warsztaty dla osób w wieku 50+, podczas których będzie można nauczyć się obsługiwania tabletu i poznać możliwości jego wykorzystywania. Warsztaty są bezpłatne i będą odbywać się na sprzęcie dostępnym w czytelni. Pierwsze spotkanie 21 września. Kolejne – 26 października i 23 listopada.

Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego w czytelni (osobiście). O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas warsztatów zostaną omówione następujące kwestie:
– podstawy iPada,
– budowa,
– obsługa,
– dostosowanie urządzenia do własnych potrzeb,
– iPad w praktyce,
– przeglądarka internetowa,
– korzystanie z aplikacji.

Terminy: 21.09, 26.10, 23.11.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00 w DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58.

Źródło: seniorzy.wroclaw.pl

powrót...
img_0853

Wrocław: konsultacje w sprawie funduszy/dotacji na przedsięwzięcia senioralne

Już od 24 sierpnia (środa) uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny dla osób zainteresowanych pozyskaniem funduszy/dotacji na organizację przedsięwzięć senioralnych. Liderzy organizacji (…)

więcej...

Już od 24 sierpnia (środa) uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny dla osób zainteresowanych pozyskaniem funduszy/dotacji na organizację przedsięwzięć senioralnych. Liderzy organizacji prowadzących działalność na rzecz seniorów lub osoby noszące się z zamiarem podjęcia się takich inicjatyw otrzymają nieodpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku i doradztwo w sprawie rozliczenia pozyskanych funduszy.

Chętni będą mogli dowiedzieć się na jakie cele można pozyskać fundusze, a także zapytać o niezbędne dokumenty. Na wszystkie Państwa pytania odpowie ekspert. Pan Witold Izydorczyk jest społecznikiem, wieloletnim współpracownikiem organizacji pozarządowych. Uczestniczył w tworzeniu projektów mających na celu wsparcie aktywizacji i budowania wspólnoty wśród seniorów.

Konsultacje w każdą środę, w godz. 11.00-13.00, w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6, pok. 15. Obowiązują zapisy: tel. 607-224-671.

Konsultacje są bezpłatne.

Witold Izydorczyk – wieloletni wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu z zakresu pozyskiwania środków finansowych: fundraisingu i Fundusze UE. Członek Dolnośląskiej Rady ds. Ekonomii Społecznej. Specjalista z zakresu pozyskania środków finansowych na funkcjonowanie podmiotów trzeciego sektora. Prowadzi wykłady i ćwiczenia zarówno z zakresu sporządzania wniosków o dotacje dla PES, jak i zasad ich rozliczania. Pracował jako doradca KSU (Krajowy System Usług) w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Specjalizował się w doradztwie z zakresu sporządzania wniosków o dotacje oraz biznesplanów. Ekspert w Komisjach Oceniających Projekty.

Źródło: seniorzy.wroclaw.pl

powrót...
senioren computer

Poznań: Bezpłatne szkolenia komputerowe

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym kursie komputerowym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących oraz bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich (…)

więcej...

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym kursie komputerowym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących oraz bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach, co najwyżej z średnim wykształceniem, powyżej 25 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.

Wszystkie osoby pracujące, bez względu na wiek mogą zostać objęte wsparciem w ramach Działania 8.2, natomiast w przypadku osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo (deklarujących iż planują powrót lub wejście na rynek pracy) górną granicą wieku jest 74 rok życia.

Projekt nr RPWP.08.02.00-30-0052/15 „Klucz do kompetencji cyfrowych dla osób o niskich kwalifikacjach” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Szkolenia są bezpłatne w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektem objęte są osoby pracujące oraz bezrobotne i bierne zawodowo o niskich kwalifikacjach, co najwyżej średnim wykształceniem, powyżej 24 roku życia zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie poznańskim, obornickim, wągrowieckim, średzkim, śremskim , jarocińskim z czego minimum 50 % powinny stanowić osoby powyżej 50 roku życia.

Uwaga: w projekcie nie mogą brać udziału osoby, które korzystały ze wsparcia Lifelong Learning (LLL) organizowanych w jakichkolwiek projektach w ramach programu POKL 2007 – 2013.

W ramach realizowanego projektu przewidziane są bezpłatne kursy:

Szkolenie ICT ECDL Profile Base 80h/grupa,

 • B1 Podstawy pracy z komputerem
 • B2 Podstawy pracy w sieci
 • B3 Przetwarzanie tekstów
 • B4 Arkusze kalkulacyjne

Po każdym module upoważniony egzaminator ECDL przeprowadzi zewnętrzny egzamin (1h). Po zdaniu 4 egzaminów uczestnik/-czka otrzyma bezterminowo ważny Certyfikat ECDL Profle Base

Szkolenie ECDL e-Citizen 80h/grupa,

 • A1 Umiejętności podstawowe
 • A2 Wyszukiwanie informacji
 • A3 e-Uczestnictwo

Po szkoleniu egzaminator ECDL przeprowadzi zewn. egzamin(1h). Po zdaniu 1 egzaminu uczestnik/-czka otrzyma bezterminowo ważny Certyfikat ECDL e-Citizen.

Szkolenia odbędą się w pracowniach komp. spełniających wymogi Polskiego Biura ECDL (samodzielne stanowisko komp. dla każdego uczestnika).

Miejsce: Plac Wolności 18.

Częstotliwość zajęć: 2 -3 x w tygodniu lub w weekendy po 2-5h lekcyjnych/dzień. Łącznie dla każdej grupy zaplanowano około 20 dni szkoleń i egzaminy, które odbędą się w godzinach popołudniowych, aby zapewnić równy dostęp do projektu osobom pracującym i pozostającym bez zatrudnienia.

Informacje: gwarancja@gwarancja.com.pl lub telefonicznie 61 855 24 19.

Źródło: centrumis.pl

powrót...
ulotkaSenior1

Warszawa: Miejsce Przyjazne Seniorom

Warszawska Rada Seniorów oraz Miasto Stołeczne Warszawa jest organizatorem akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Ze strony Miasta konkurs realizuje Biuro Pomocy (…)

więcej...

Warszawska Rada Seniorów oraz Miasto Stołeczne Warszawa jest organizatorem akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Ze strony Miasta konkurs realizuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. Głównym celem tej akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc otwartych na potrzeby seniorów, działających na terenie miasta Warszawy poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się swobodnie i są uprzejmie traktowane i obsługiwane.

Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” przyznawany będzie w następujących kategoriach:

 • publiczne instytucje obsługi mieszkańców,
 • sport i rekreacja,
 • kultura, rozrywka, edukacja,
 • gastronomia tj. bary mleczne, niedrogie restauracje, kawiarnie,
 • zakłady opieki zdrowotnej, apteki.

Miejsca wybrane w ramach konkursu otrzymają na dany rok certyfikat i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu. Wykaz instytucji i organizacji, które otrzymają Certyfikat, będzie nieodpłatnie publikowany w materiałach promocyjnych Urzędu m.st. Warszawy, materiałach informacyjnych Warszawskiej Rady Seniorów oraz w serwisie internetowym www.senioralna.um.warszawa.pl

Podmiot ubiegający się o certyfikat powinien spełniać następujące kryteria:

a) posiadać ofertę specjalną skierowaną do osób starszych, realizowaną poprzez zniżki i rabaty lub wydarzenia,
b) posiadać architekturę oraz wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowanej do osób starszych,
c) być miejscem do którego uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych,
d) wykazywać otwartość na potrzeby osób starszych i wychodzić na przeciw ich oczekiwaniom.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz Regulamin wraz z w/w załącznikami można uzyskać w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Warszawa ul. Niecała 2 , a także za pośrednictwem strony internetowej organizatora – www.senioralna.um.warszawa.pl

ulotkaSenior1

Źródło: www.pragapld.waw.pl

powrót...
636045224659218421

Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników NFZ

Dzwonią i podają się za pracowników NFZ. Działają w całej Polsce od kilku tygodni. Na taką skalę, że NFZ zdecydował (…)

więcej...
Dzwonią i podają się za pracowników NFZ. Działają w całej Polsce od kilku tygodni. Na taką skalę, że NFZ zdecydował się nagłośnić sprawę i ostrzec wszystkich pacjentów.
Pamiętajcie, że pracownicy NFZ nie chodzą po domach, ani nie dzwonią z prośbą o podanie numeru PESEL czy numeru konta i adresu. A to właśnie od kilku tygodni robią oszuści. Dzwonią i mówią, że potrzebują wszystkie dane osobowe, by wysłać zaproszenie na darmowe badania profilaktyczne. Wielu z Nas, wiedząc jak trudno wydobyć od lekarzy w rejonowych przychodniach skierowanie na specjalistyczne badania, cieszy się, że wreszcie dostanie się na bezpłatne badania, np. genetyczne czy rezonans magnetyczny albo PET-CT, za które musieliby zapłacić nawet cztery tysiące (PET), gdyby chcieli zrobić je prywatnie. A chętnie zrobiliby, aby wykluczyć lub potwierdzić dziedziczenie skłonności do chorób nowotworowych czy wykryć raka na wczesnym etapie, gdy szanse wyleczenia są największe.
powrót...
Paar Senioren wandern im Sommer

Poznań: Letnia Akademia Zdrowia

Letnia Akademia Zdrowia promuje plenerowe wydarzenia o tematyce zdrowotnej, przygotowane przez różnych organizatorów w okresie od lipca do sierpnia dla (…)

więcej...

Letnia Akademia Zdrowia promuje plenerowe wydarzenia o tematyce zdrowotnej, przygotowane przez różnych organizatorów w okresie od lipca do sierpnia dla dorosłych i nie tylko. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

LIPIEC

 • Każda sobota, g. 17.00, Malta, Nordic Walking, prezentacja podstaw marszu i różnorodnych treningów, zbiórka: wypożyczalnia rowerów przed Galerią Malta, możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijów na miejscu;
 • Każdy czwartek, g. 9.00, Plaża Rataje/Brzeg Wschodni Warty, Nordic Walking, prezentacja podstaw marszu i różnorodnych treningów, możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijów na miejscu;
 • 24.07, g. 10.00, Plaża Stare Koryto Warty/Chwaliszewo, Nordic Walking, prezentacja podstaw marszu i różnorodnych treningów, możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijów na miejscu;
 • 28.07, g. 10.00, Plaża Rataje, „Czym skorupka za młodu – czy nasze nawyki żywieniowe są zdrowe?”, prelekcja mgr Marty Lewandowicz.

SIERPIEŃ

 • Każdy czwartek, g. 9.00, Plaża Rataje/Brzeg Wschodni Warty, Nordic Walking, prezentacja podstaw marszu i różnorodnych treningów, możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijów na miejscu;
 • 14.08. g. 19.15, Plaża Miejska Stare Koryto Warty, Folkowa potańcówka z Bal Folk Poznań połączoną z nauką tańców folkowych;
 • 16.08, g. 18.00, Plaża Miejska Stare Koryto Warty, Nauka gry w bule. Bule lub inaczej petanka to wdzięczna i relaksująca gra dla każdego , a zarazem dziedzina sportu, która wciąż potrzebuje promocji w Polsce. Jest to gra, którą rozegrać można praktycznie wszędzie gdzie mamy do dyspozycji kilkadziesiąt metrów kwadratowych płaskiego terenu – w parkach, na boiskach, placach… Aby rozegrać mecz potrzebne jest tylko komplet kul i trochę chęci. Partnerem wydarzenia jest Lubońska Petanka.
 • 17.08, g. 18.45, Plaża Miejska Stare Koryto Warty, Zajęcia fitness z elementami jogi dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Zajęcia z elementami jogi i fitness dla seniorów to zajęcia ogólnorozwojowe, które łącza wysiłek kondycyjny z ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie (brzuch, grzbiet, uda, pośladki, klatka piersiowa, mięśnie rąk itp.). Doskonale modeluje sylwetkę i pomaga spalić tkankę tłuszczową. Zaczynają się one od rozgrzewki przygotowującej nas w odpowiedni sposób do dalszych ćwiczeń, ćwiczenia są różnorodne, stabilizująco-wzmacniające, złożone, angażujące wiele grup mięśniowych, dzięki różnorodności treningu, każdy może znaleźć coś dla siebie.

Wykłady Poznańskiej Akademii Zdrowia powrócą po wakacyjnej przerwie.

Centrum Inicjatyw Senioralnych, 60-833 Poznań, ul. Mickiewicza 9A tel./fax: 61 847 21 11, tel.: 61 842 35 09. Zapraszamy w godz. 8-16.

Źródło: centrumis.pl

powrót...

Bez nazwy 1

Akademia Aktywnego Seniora w Warszawie

Akademia Aktywnego Seniora to trwające po 45 h dwa cykle szkoleniowe, podczas których 30 potencjalnych liderów i liderek w wieku (…)

więcej...

Akademia Aktywnego Seniora to trwające po 45 h dwa cykle szkoleniowe, podczas których 30 potencjalnych liderów i liderek w wieku 60+ uzyska wiedzę na temat narzędzi partycypacji publicznej, przygotowywania projektów i kompetencji miękkich niezbędnych do organizacji działań społecznych.

Uczestnicy szkoleń stworzą projekty działań na rzecz grup seniorskich ze swojego otoczenia. Fundacja FISE wesprze realizację co najmniej 15 najlepszych projektów poprzez sfinansowanie zakupu materiałów i usług niezbędnych do ich przeprowadzenia oraz opiekę mentorską.

Program będzie realizowany od 8 do 29 sierpnia 2016 r.
Miejsce: Warsztat Warszawski. pl. Konstytucji 4, I piętro.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizator zapewnia materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Aby wziąć udział w projekcie trzeba mieć powyżej 60 lat, rekrutacja trwa do 22 lipca.

Kontakt do organizatora: e-mail ngrzywalska@fise.org.pl, nr tel. 22 622 01 91

Więcej informacji na stronach internetowych:
www.fise.org.pl, www.warsztatwarszawski.blogspot.com

Źródło: FISE 25, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

powrót...
apple-256263_960_720

Darmowe zajęcia dla seniorów w Akademii Seniora w Szczecinie

Darmowe zajęcia dla seniorów w Akademii Seniora w Szczecinie w okresie wakacyjnym: – obsługa komputera; – nauka języków obcych: język (…)

więcej...

Darmowe zajęcia dla seniorów w Akademii Seniora w Szczecinie w okresie wakacyjnym:

– obsługa komputera;
– nauka języków obcych: język angielski i niemiecki;
– warsztaty treningu pamięci.

Klub seniora w wakacje otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00

Zajęcia będą organizowane dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Szczecin. Zaproszone są wszystkie osoby powyżej 50. roku życia.

Zajęcia odbywają się przy ul. Dąbrowskiego 38-40, I piętro, pok. 103.

Zapisy osobiście w sekretariacie Akademii, bądź pod numerem telefonu: tel.91 484 19 60, kom. 508 199 196

klub seniora

Źródło: www.akademia-seniora.pl

powrót...
2krople_wody_baner_1

Konkurs „Jak dwie krople wody”: Szukamy najstarszych bliźniąt

Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza do udziału w konkursie pn. „Jak dwie krople wody”, którego celem jest znalezienie najstarszej pary bliźniąt. (…)

więcej...

Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza do udziału w konkursie pn. „Jak dwie krople wody”, którego celem jest znalezienie najstarszej pary bliźniąt. Na uczestników konkursu czekają cenne nagrody.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 9 września br. wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej. Dokumenty przesyłamy na adres pocztowy organizatora (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław). Konieczne jest również dosłanie dwóch zdjęć, które zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy fotograficznej na wrocławskim Rynku. Będą one także ilustracją do wywiadów ze zwycięzcami, które pojawią się we wrocławskich mediach.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 września. Z kolei uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 22 września podczas tegorocznych obchodów Dni Seniora.

Regulamin konkursu: http://seniorzy.wroclaw.pl/sites/seniorzy.wroclaw.pl/files/regulamin_konkurs.pdf

Formularz można pobrać na stronie: http://seniorzy.wroclaw.pl/artykul/9458-konkurs-jak-dwie-krople-wody-szukamy-najstarszych-blizniat

Źródło: seniorzy.wroclaw.pl

powrót...
logo

Wrocław: Trening pamięci dla seniorów

Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia serdecznie zaprasza osoby po 60 roku życia do udziału w bezpłatnym, czterotygodniowym treningu pamięci realizowanym w (…)

więcej...

Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia serdecznie zaprasza osoby po 60 roku życia do udziału w bezpłatnym, czterotygodniowym treningu pamięci realizowanym w ramach projektu badawczego “Pozafarmakologiczne metody wspomagania funkcji poznawczych”.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 60-ty rok życia, odczuwają subiektywne pogorszenie się funkcjonowania pamięci, nie uczestniczyły do tej pory w treningu pamięci, zadeklarują udział we wszystkich 9 spotkaniach treningowych oraz wyrażą zgodę na wykonanie psychologicznych testów pamięciowych.

Zajęcia treningu pamięci dla uczestników projektu odbywać się będą przy ul. Rzeźniczej 2a. Kolejna grupa treningowa spotykać się będzie od 3 sierpnia w środy i piątki w godz. 9.00-10.30. Następne grupy uruchomione będą we wrześniu. Istnieje również możliwość zorganizowania zajęć dedykowanych dla grupy 10-12 seniorów w siedzibie instytucji/organizacji działającej w Krakowie i zainteresowanej tego typu treningiem.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z biurem APŻ: ul. Rzeźnicza 2a, tel. 12 294 81 35, biuro@apz.org.pl.

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia, ul. Rzeźnicza 2a, Tel. 12 294-81-35
Czas ważności ogłoszenia: do 15 września 2016 r.

powrót...
_dsc1035

Wrocław: Punkt wsparcia psychologicznego

 Już 14 lipca zostanie uruchomiony punkt wsparcia psychologicznego. Chętni będą mogli porozmawiać o ważnych dla nich sprawach z Ewą Hryncewicz (…)

więcej...

 Już 14 lipca zostanie uruchomiony punkt wsparcia psychologicznego. Chętni będą mogli porozmawiać o ważnych dla nich sprawach z Ewą Hryncewicz – psychologiem z dużym doświadczeniem zawodowym i życiowym.

Spotkajmy się i porozmawiajmy:

 • o Twoich osiągnięciach i planach na przyszłość,
 • o tym, co chciałbyś zmienić w swoim życiu,
 •  czujesz smutek po stracie bliskiej Ci osoby i chciałbyś o tym opowiedzieć,
 • zależy Ci na tym, aby poprawić relacje z bliskimi.

Spotkania z psychologiem w każdy czwartek, w godz. 13.00-14.30, w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6, pok. 21. Nie obowiązują zapisy. Konsultacje są bezpłatne.

Źródło: seniorzy.wroclaw.pl

powrót...
4 (3)

Kraków: Projekt aktywizacji zawodowej po 50-tce

Galicyjskie Centrum Edukacji zaprasza do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej niepracujących kobiet powyżej 50 roku życia, mieszkanek Krakowa. Realizowana inicjatywa (…)

więcej...

Galicyjskie Centrum Edukacji zaprasza do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej niepracujących kobiet powyżej 50 roku życia, mieszkanek Krakowa.

Realizowana inicjatywa ma charakter prospołeczny i niekomercyjny – jest szansą dla bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, a w efekcie znalezienie zatrudnienia.

W ramach projektu uczestniczki mają okazję otrzymywać:

 • wsparcie psychologiczno – zawodowe,
 • szkolenia zawodowe z uzyskaniem certyfikatu,
 • trzy miesięczne staże zawodowe w firmach,
 • wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu zatrudnienia.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny.

Ponadto wszystkim uczestniczkom zapewniamy:

 • catering w trakcie doradztwa i szkoleń zawodowych,
 • zwrot kosztów dojazdów na wszystkie zajęcia,
 • stypendium szkoleniowe ( ok. 1000 zł ),
 • stypendium stażowe ok. 1000 zł / miesiąc ( przez 3 miesiące ),
 • możliwość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie

Zważywszy na duże bezrobocie panujące wśród osób powyżej 50 roku życia liczymy, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym przyjęciem.

Galicyjskie Centrum Edukacji, wraz z partnerską Galicyjską Fundacją „Wsparcie, Integracja, Rozwój” od 10 lat aktywnie działa w obszarze integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wiarygodność naszych instytucji oraz potencjału społecznego może potwierdzić m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie czy też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Informacje i zapisy: 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73, tel. 12 637-09-04, kom. 884-975-754, mail: biuro@gce.krakow.pl, strona www: www.gce.krakow.pl

4 (1) 4 (2)

Źródło: dlaseniora.krakow.pl

powrót...
577b812c05d08_o

Wrocław: Fitness na Pergoli 2016. Ruszają bezpłatne zajęcia

Rusza kolejna edycja akcji “Fitness na Pergoli”. Z bezpłatnych zajęć fitness będziemy mogli skorzystać już od niedzieli, 10 lipca. Pierwszy (…)

więcej...

Rusza kolejna edycja akcji “Fitness na Pergoli”. Z bezpłatnych zajęć fitness będziemy mogli skorzystać już od niedzieli, 10 lipca.

Pierwszy trening odbędzie się 10 lipca o godz. 14.00. Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów z wrocławskich klubów fitness.

„Fitness na Pergoli” to cykl zajęć sportowych organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (program “Miasto w Formie”) we współpracy z Halą Stulecia.

Harmonogram treningów w ramach akcji “Fitness na Pergoli”:

 • 10 lipca 2016: Kamila Wikiera – jędrna pupa oraz cardio, brzuch i stretching;
 • 17 lipca 2016: Małgorzata Szymczyk – Medimove Pilate – zdrowy kręgosłup i pilates;
 • 24 lipca 2016: Agata Jędrzejczyk – Fitness Academy – atak na brzuch i mega shape + stretching;
 • 31 lipca 2016: Małgorzata Żukowska – total body workout i streching;
 • 14 sierpnia 2016: trening jogi ze stowarzyszeniem Maye;
 • 28 sierpnia 2016: Małgorzata Żukowska – total body workout i streching.

Każdy z treningów odbywa się w godz. 14.00 – 16.00. Wstęp wolny.

Źródło: seniorzy.wroclaw.pl

powrót...

1 3 4 5 6 7 8

Programy ogólnopolskie

pomagam

#TRENERZYPOMAGAJĄ – NOWA KATEGORIA MOTYWACJI

W ramach akcji #trenerzypomagają czołowi polscy trenerzy i mówcy motywacyjni podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat rozwoju osobistego (…)

więcej...

W ramach akcji #trenerzypomagają czołowi polscy trenerzy i mówcy motywacyjni podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat rozwoju osobistego i zdobywania nowych kompetencji. Bezpłatna konferencja on-line odbędzie się w najbliższą sobotę 28 marca w godzinach 10:00 – 18:00. Wirtualne spotkanie odbędzie się w wydarzeniu udostępnionym na Facebooku pod nazwą „TrenerzyPomagają”.

Konferencja skierowana jest dla wszystkich chętnych, którzy w obecnej sytuacji tym potrzebują wsparcia oraz motywacji, by działać. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Łukasz Cybulski, mówca motywacyjny, trener sprzedaży i wieloletni praktyk biznesu.

– #TRENERZYPOMAGAJĄ to miejsce wzajemnego wsparcia i wzajemnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Dzięki możliwości organizacji wirtualnych spotkań chcemy wspólnie z innymi trenerami motywacyjnymi, zachęcić społeczeństwo do mobilizacji i działania. Najważniejsze, żeby nie zmarnować tego okresu na bierne czekanie na powrót do czasów „przed koronawirusem”. Warto go pożytecznie wykorzystać, np. zdobywając nowe umiejętności, której wcześniej odkładaliśmy na później. Oprócz przekazanej wiedzy i doświadczenia, chcemy również włączyć się do walki z koronawirusem. Podczas konferencji będziemy zbierać pieniądze na portalu pomagam.pl dla Wojewódzkiego Szpitala w Tychach, który potrzebuje wsparcia finansowego na zakup niezbędnych środków ochronnych i sprzętów medycznych – mówi Łukasz Cybulski, mówca motywacyjny oraz autor książki „13 prawd szczęśliwego życia”.

Gdzie szukać siły sprawczej do działania? Na to i inne pytania odpowiedzą popularni polscy trenerzy motywacyjni, którzy udzielą wskazówek, jak w pełni wykorzystać swój potencjał i znaleźć w sobie cenne predyspozycje i umiejętności. Na liście prelegentów oprócz organizatora akcji znaleźli się min.: Łukasz Jakóbiak, Marcin Osman, Iwona Guzowska i Paulina Biernat. Konferencje poprowadzi Daniel Nażgiewicz.

By przyłączyć się do wirtualnego spotkania zapraszamy na wydarzenie udostępnione na Facebooku po adresem https://www.facebook.com/events/660014561235682/. Więcej informacji znajdą Państwo również na stronie https://www.trenerzypomagaja.com/.

powrót...
Turniej-Bilarda -2

Dołącz do Polskiej Ligi Seniora

  Polska Liga Seniora została powołana do życia by zwiększyć aktywność (mężczyzn) seniorów w uczestnictwie w Klubach Seniora czy Centrach (…)

więcej...

 

Polska Liga Seniora została powołana do życia by zwiększyć aktywność (mężczyzn) seniorów w uczestnictwie w Klubach Seniora czy Centrach Aktywności Seniora na terenie kraju.
Obecnie został zorganizowany jeden turniej  ale wkrótce planowane są następne. Zapraszamy wszystkich do udziału.
Źródło: informacje prasowe
powrót...
Europejski Tydzień Autyzmu

6 zasad bezpiecznego seniora konsumenta

Trudne do zrozumienia umowy, mała czcionka, nagabywanie przez akwizytora, oferowanie seniorom usług, z których nigdy nie będą korzystać – to (…)

więcej...

Trudne do zrozumienia umowy, mała czcionka, nagabywanie przez akwizytora, oferowanie seniorom usług, z których nigdy nie będą korzystać – to główne problemy, z którymi zgłaszają się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów osoby starsze. Podpowiadamy jak ochronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, na co zwracać uwagę. Oto sześć zasad bezpiecznego seniora konsumenta.

Szczegółowe informacje w zakładce “Bezpieczny i Aktywny Senior”

Źródło: http://senior.gov.pl

 

powrót...
1

Film “Bezpieczny Senior” – przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom przedsiębiorców

Polska Fundacja Paraolimpijska, w 2016 realizowała projekt “Bezpieczny Senior”, dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata (…)

więcej...
Polska Fundacja Paraolimpijska, w 2016 realizowała projekt “Bezpieczny Senior”, dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w roku 2016.

Celem projektu było wykształcenie postaw u seniorów, zdobycie przez nich umiejętności i wiedzy, które przyczyniły się do zwiększenia ich bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu seniorzy z Lubawy, Działdowa i Rybna wzięli udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych z samoobrony, w tym zajęć gimnastyki i tai chi, zajęć teoretycznych w zakresie ochrony własnego mienia i zdrowia (w tym działań przestępców metodą “na wnuczka”). W ramach projektu przeprowadzona został również kampania społeczna “Nie daj się zrobić na wnuczka”. Kampania prowadzona była w lokalnych mediach oraz TVP 3.

Film “Bezpieczny Senior” – porusza tematykę nieuczciwych praktyk przedsiębiorców wobec osób starszych.

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej organizacji:

http://paraolimpijska.pl/wydarzenia/158-projekt-senior-bezpieczny

Źródło: http://senior.gov.pl

powrót...
Grupa Adamed_Adamed dla Seniora_Baner

Konkurs „Adamed dla Seniora” dla organizacji aktywizujących seniorów

Aktywizacja osób starszych jest jednym z największych wyzwań stojących przed polskim społeczeństwem. Z myślą o organizacjach, które podejmują działania w tym (…)

więcej...

Aktywizacja osób starszych jest jednym z największych wyzwań stojących przed polskim społeczeństwem. Z myślą o organizacjach, które podejmują działania w tym zakresie, Grupa Adamed rozpoczyna konkurs „Adamed dla Seniora”, w którym trzy najlepsze inicjatywy zostaną dofinansowane kwotą po 10 000 zł każda.

Do konkursu zgłaszać można realizowane lub planowane inicjatywy, których celem jest wzmocnienie uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnych społeczności oraz aktywizacja seniorów. Zgłoszenia – maksymalnie trzy od jednej instytucji – przyjmowane będą od 23 stycznia do 23 czerwca 2017 roku poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie http://adamed.com.pl/pl/adamed-dla-seniora/. Następnie wnioski oceni pięcioosobowe jury powołane przez Grupę Adamed.

Jury będzie brało pod uwagę takie kryteria jak dotychczasowa działalność zgłaszającego, uwzględnienie potrzeb osób starszych w proponowanej inicjatywie, jej pomysłowość, oryginalność, kreatywność oraz merytoryka – podkreśla Katarzyna Dubno, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia w Grupie Adamed.

Trzy zwycięskie inicjatywy zostaną ogłoszone 13 września. Każdy z laureatów otrzyma 10 tysięcy zł na realizację zgłoszonego projektu.

Konieczność podjęcia działań

Statystyki są jasne – w 1990 roku 65 lat i więcej miał co dziesiąty Polak, w 2016 – co piąty. Wg Eurostatu, tempo starzenia się polskiego społeczeństwa jest jednym z najszybszych w Europie. W przygotowanym w 2014 roku raporcie „Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków” Janusz Czapiński i Piotr Błędowski stwierdzają jednoznacznie: Niezbędne do aktywizacji seniorów trzy warunki psychologiczne – motywacja, samoocena (wiara we własne możliwości) i nadzieja na dobrą przyszłość – nie są w wystarczającym stopniu spełnione (…). Wzrost zaangażowania tej grupy w działania wykraczające poza bieżące potrzeby bytowe stanowi niezwykle trudne i złożone zadanie dla polityki społecznej na szczeblu centralnym i lokalnym.

Ogromną rolę w procesie aktywizacji seniorów stanowią programy oferowane przez organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku oraz jednostki samorządowe. Do nich właśnie kierowany jest konkurs „Adamed dla seniora”.

Źródło: Materiały prasowe

powrót...
Leadership with Light Bulbs

Konkurs ASOS edycja 2017 – kolejna szansa dla osób starszych

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem Programu jest (…)

więcej...

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.

Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Mogą one liczyć na dotacje w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł. w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych. Wymagany wkład własny to minimum 10 proc. wysokości dotacji.

Na realizację programu z budżetu państwa zaplanowano 280 mln zł w latach 2014-2020. Na Program w 2017 roku przeznaczono 40 mln zł.

Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz – i międzypokoleniowej.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2017 r.

W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy nakierowane na popularyzację zdrowego trybu życia, rozwój wolontariatu osób starszych, popularyzowanie działalności Rad Seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących) podejmowania działań na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi.

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Ofert od 6 do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2017.mpips.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat Programu ASOS będzie można uzyskać w terminie od 6 do 28 grudnia 2016 r. pod numerem telefonu (22) 661 18 80, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert.

Źródło: mpisp.gov.pldlaseniora.krakow.pl

powrót...

e

KONKURS DLA INNOWATORÓW

Zgłoś się do konkursu dla innowatorów i z naszym wsparciem rozwijaj swoje pomysły. 12 grudnia 2016 roku otwieramy nabór pomysłów. (…)

więcej...

Zgłoś się do konkursu dla innowatorów i z naszym wsparciem rozwijaj swoje pomysły. 12 grudnia 2016 roku otwieramy nabór pomysłów. Autorów najlepszych z nich zaprosimy do inkubatora i udzielimy im dotacji na testowanie rozwiązań. W projekcie GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA swoje pomysły możesz rozwijać razem z nami.

Zapraszamy wszystkich, na co dzień mierzących się z problemem starości, organizacje i instytucje, autorów rozwiązań technologicznych, projektantów, artystów i społeczników, którzy są gotowi odpowiedzieć na społeczne wyzwania związane z sędziwą starością.

Oferujemy 15-letnie doświadczenie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” we wspieraniu społecznych inicjatyw, autorską metodę inkubacji, dotacje na testowanie nowych rozwiązań oraz praktyczną wiedzę związaną z realizacją ponad 300 działań stymulujących aktywność osób starszych.
Szukamy pomysłów:

 • łączących w niestandardowy sposób zasoby z potrzebami osób starszych lub ich opiekunów
 • szanujących podmiotowość osób starszych
 • tworzących i wzmacniających więzi społeczne
 • niestosowanych dotąd w Polsce
 • prowadzących do powstania nowych lub ulepszenia istniejących produktów, narzędzi lub usług, sposobów organizacji czy modeli działania
 • możliwych do upowszechniania na szerszą skalę

Zapewniamy:

 • wsparcie ekspertów na każdym etapie rozwoju pomysłu o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł
 • dotację na testowanie rozwiązania w wysokości od 20 do 50 tys. zł
 • od 15 do 50 godzin indywidualnej pracy z tutorem
 • od 6 do 12 tys zł. dodatkowego wsparcia na dopracowanie innowacji
 • udział w targach, warsztatach i prezentacjach
 • miejsce w gronie społecznych innowatorów szukających rozwiązań na rzecz starszych osób zależnych lub ich opiekunów

Zbudujmy społeczność osób, dla których ten temat jest ważny. Twórzmy i testujmy pomysły, które realnie wpłyną na jakość życia osób starszych, ich opiekunów i nas samych.

Chętnie skonsultujemy Państwa pomysł i odpowiemy na wszystkie pytania:

tel: (22) 225 33 70 / kom: 720 909 015
e-mail: bartosz.wisniewski@e.org.pl

Źródło: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

powrót...
ilustracja1

Przekonaj się, że „Możesz więcej”

Ile tak naprawdę jest wart dodatkowy dochód zasilający domowy budżet? Z pewnością więcej niż nominalne kilkaset złotych. Comiesięczny zastrzyk gotówki (…)

więcej...

Ile tak naprawdę jest wart dodatkowy dochód zasilający domowy budżet? Z pewnością więcej niż nominalne kilkaset złotych. Comiesięczny zastrzyk gotówki pozwala na rozwój pasji, korzystanie z ulubionej formy rozrywki, a w dłuższej perspektywie na poprawienie jakości życia. Dyskusję na ten temat chcą wywołać organizatorzy kampanii społecznej „Możesz więcej”, którzy krzewią ideę przedsiębiorczości bez liczenia na pomoc socjalną, czy nieefektywne programy aktywizujące.

Jestem rencistą, który lubi spędzać czas w gronie znajomych. Dusza towarzystwa, gaduła, facet o pogodnym usposobieniu – tak mówią o mnie najbliżsi. Jeśli jestem w stanie wykorzystać mój czas wolny i kontakty do tego, żeby dorobić do niskiej renty, chętnie to zrobię!– czytamy w dziale Wasze Historie na stronie internetowej akcji.

Kampania społeczna „Możesz więcej” aktywizuje osoby wchodzące na rynek pracy, kobiety samotnie wychowujące dzieci, rencistów oraz pozostałe osoby chcące podreperować domowy budżet. Cel akcji jest realny do osiągnięcia i polega na wykorzystaniu dodatkowego źródła utrzymania. Jego wysokość jest wprost proporcjonalna do poziomu zaangażowania jednostki.

Inicjatywa pod hasłem „Możesz więcej” propaguje znalezienie alternatywy do pomocy socjalnej – w tym przez motywowanie do akcesu do społeczności korzystającej z praktycznych i co najważniejsze – nieodpłatnych szkoleń prowadzonych przez praktyków sprzedaży i marketingu, przez ludzi, którzy świetnie poradzili sobie kiedyś, też będąc w problemach – na terenie całego kraju. Do końca roku 2016 r. potrwa głosowanie internautów, którzy zadecydują, w których miastach odbędą się spotkania. Informacje o zbliżających się wydarzeniach będą aktualizowane w harmonogramie spotkań uczestników kampanii: http://mozeszwiecej.com/.

Akcja ma za zadanie zaangażować wiele czynników społecznych, urzędników lokalnych oraz ogólnopolskie media. Każdy podmiot, który znajdzie się w gronie partnerów propagujących ideę polskiej przedsiębiorczości, będzie uznawany za spełniający najwyższe standardy w zakresie doradztwa finansowego. Kampania „Możesz więcej” wystartowała w październiku 2016 r. Inicjatorem kampanii jest polska marka COLWAY, a wykonawcą agencja Commercial Communications. Zapraszamy na fanpage akcji: http://bit.ly/2dk9n8Y.

Źródło: Materiały prasowe

powrót...
regio-senior-grafika-2

Seniorze, od 16 października pojedziesz taniej

Dzięki nowej ofercie Przewozów Regionalnych już od 16 października wszyscy seniorzy w całej Polsce będą płacili mniej za bilety największego (…)

więcej...

Dzięki nowej ofercie Przewozów Regionalnych już od 16 października wszyscy seniorzy w całej Polsce będą płacili mniej za bilety największego polskiego przewoźnika kolejowego.

W ramach nowej oferty wszyscy pasażerowie Przewozów Regionalnych, którzy ukończyli 60 lat, mogą liczyć na atrakcyjne zniżki. Dzięki promocji REGIO Senior bilety jednorazowe na wszystkie pociągi krajowe będą tańsze o 25%, natomiast na bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) będzie obowiązywać 10-procentowa zniżka. Żeby móc kupić tańszy bilet, wystarczy dokument tożsamości. W zależności od częstotliwości podróżowania miesięcznie w kieszeni seniora może zostać od kilkudziesięciu do ponad 100 zł!

Bilety w ofercie REGIO Senior będzie można kupić na stronach internetowych biletyregionalne.pl i koleo.pl, za pośrednictwem aplikacji SkyCash, a także w kasach biletowych, biletomatach oraz u obsługi pociągu.

Nowa oferta zastąpi REGIOkartę SENIOR (za 59 zł).

Zasady obowiązywania oferty REGIO Senior
Ceny biletów dostępnych w ofercie REGIO Senior

Źródło: Przewozy Regionalne, https://www.przewozyregionalne.pl/node/19432

powrót...
glckliche groeltern mit ihren enkeln

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka to miejsce, gdzie dziadkowie mogą doskonalić się w swojej roli. To szansa na wzbogacenie wiedzy i (…)

więcej...

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka to miejsce, gdzie dziadkowie mogą doskonalić się w swojej roli. To szansa na wzbogacenie wiedzy i umiejętności, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi wnuków. Szkoła uczy jak odpowiedzialnie pomagać rodzicom.

Stawia na twórczą edukację, zabawy aktywnie angażujące dziecko i pobudzające jego ciekawość świata. Metoda warsztatowa pozwala na wymianę doświadczeń, stwarza przestrzeń do rozmowy o trudnościach, a praca w grupie jest świetną okazją do wspólnego spędzania czasu, uczy zasad pozytywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Będąc w grupie można wiele zrobić na rzecz dzieci- tworzyć okazje do wspólnej zabawy, wycieczki, zainteresować literaturą poprzez opowiadania, teatr, wykonywanie różnych zadań przybliżających tradycję w jakiej wychowali się dziadkowie. Można także lepiej zadbać o swoje zdrowie i sprawność by dłużej być samodzielnym i pomocnym dla innych.

Obecnie Szkoła Super Babci i Super Dziadka jest realizowana w ośmiu miastach:

 • Białystok
 • Lublin
 • Poznań
 • Ozimek
 • Warszawa
 • Rajgród
 • Kraków
 • Wrocław

Projekt jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w oparciu o autorski program Zofii Zaorskiej – pomysłodawczyni i twórca pierwszej Szkoły w Lublinie.

Źródło: Szkoła Superbabci i Superdziadka, superbabciaisuperdziadek.pl

powrót...
image

Rusza projekt „UTW dla społeczności”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i (…)

więcej...

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

Ideą inicjatywy jest chęć wykorzystania potencjału słuchaczek i słuchaczy UTW, zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia, kompetencji niezbędnych, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia, a także otrzymanie mikrograntu na działania.

Dzięki inicjatywie  powstało dotąd 30 grupy wolontariackich na UTW w całej Polsce, angażując kilkuset słuchaczy i słuchaczek oraz inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców. W ramach projektu osoby starsze realizują jako wolontariusze różnorodne pomysły: czytają bajki dzieciom, diagnozują bariery architektoniczne w swojej miejscowości, podejmują się rewitalizacji zaniedbanych przestrzeni publicznych, organizują dyżury prawnika na UTW, odwiedzają mieszkańców domów pomocy społecznej, prowadzą kulturalną kawiarenkę w lokalnym domu kultury, pielęgnują ogród społeczny w miejskim parku, inicjują działania związane ze swoją pasją.

Także w tym roku, na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych zostanie wyłonionych 10 UTW, którym zostanie zaoferowane zróżnicowane wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych:

 • pomoc w promocji idei wolontariatu wśród słuchaczek i słuchaczy UTW;
 • zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych oraz metodycznych poświęconych wolontariatowi, dostosowanych do specyfiki UTW;
 • trzy spotkania warsztatowe (w XI 2016 r. oraz II i V 2017 r. – każde trwające ok. 3 dni) dla zespołów inicjatywnych z ramienia każdego UTW;
 • wsparcie trenera z sieci Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów Towarzystwa „ę” dla tworzących się grup wolontariatu;
 • mikrogrant w wysokości 1800 zł na pierwsze działania grupy wolontariatu;
 • promocję w mediach działań podejmowanych przez wolontariuszy z UTW;
 • stałe wsparcie każdej grupy ze strony Towarzystwa „ę”;
 • włączenie w ogólnopolską sieć UTW rozwijających wolontariat, poprzez stronę internetową www.utw.seniorzywakcji.pl.

Zgłoszenia można składać do 15 września 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.utw.seniorzywakcji.pl.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają: Beata Tokarz-Kamińska, Marcin Górecki (22) 396 55 16 lub 19; utw@seniorzywakcji.pl

Źródło: utw.seniorzywakcji.pl

powrót...
636045224659218421

Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników NFZ

Dzwonią i podają się za pracowników NFZ. Działają w całej Polsce od kilku tygodni. Na taką skalę, że NFZ zdecydował (…)

więcej...
Dzwonią i podają się za pracowników NFZ. Działają w całej Polsce od kilku tygodni. Na taką skalę, że NFZ zdecydował się nagłośnić sprawę i ostrzec wszystkich pacjentów.
Pamiętajcie, że pracownicy NFZ nie chodzą po domach, ani nie dzwonią z prośbą o podanie numeru PESEL czy numeru konta i adresu. A to właśnie od kilku tygodni robią oszuści. Dzwonią i mówią, że potrzebują wszystkie dane osobowe, by wysłać zaproszenie na darmowe badania profilaktyczne. Wielu z Nas, wiedząc jak trudno wydobyć od lekarzy w rejonowych przychodniach skierowanie na specjalistyczne badania, cieszy się, że wreszcie dostanie się na bezpłatne badania, np. genetyczne czy rezonans magnetyczny albo PET-CT, za które musieliby zapłacić nawet cztery tysiące (PET), gdyby chcieli zrobić je prywatnie. A chętnie zrobiliby, aby wykluczyć lub potwierdzić dziedziczenie skłonności do chorób nowotworowych czy wykryć raka na wczesnym etapie, gdy szanse wyleczenia są największe.
powrót...
resizedimage425600-TZ-na-stron_4 (1)

Telefon zaufania dla osób starszych

Mówi się, że „kłopoty i troski dzielone z drugom człowiekiem maleją o połowę”. Dlatego, jeśli potrzebujesz bratniej duszy, życzliwości, jest (…)

więcej...

Mówi się, że „kłopoty i troski dzielone z drugom człowiekiem maleją o połowę”. Dlatego, jeśli potrzebujesz bratniej duszy, życzliwości, jest Ci smutno, coś Cię trapi, odczuwasz pustkę i bezradność to zadzwoń pod numer: 22 635 09 54.

Dzwoniąc pod wskazany numer masz pewność, że zostaniesz wysłuchany, uzyskasz pomoc, dostaniesz potrzebne Ci informacje. Rozmowy mają dyskretny i anonimowy charakter.

Dyżury telefonu:

Poniedziałki 17:00-20:00
Wtorki 9:00-12:00
środy 17:00-20:00
Czwartki 17:00-20:00

Środy 14:00-16:00
– dyżur na temat choroby Alzhaimera

Źródło: www.malibracia.org.pl

powrót...
plakatFF

Bezpłatna pomoc dla osób po wypadkach i ich bliskich

Fundacja Forani realizuje projekt „Wypadek i co dalej?” w ramach którego udzielamy wsparcia informacyjnego osobom poszkodowanym w wypadkach oraz ich (…)

więcej...

Fundacja Forani realizuje projekt „Wypadek i co dalej?” w ramach którego udzielamy wsparcia informacyjnego osobom poszkodowanym w wypadkach oraz ich bliskim. Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy do kontaktu z nami.

Naszym celem jest przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących radzenia sobie w „powypadkowej rzeczywistości”. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie, pomagamy tworzyć plan działania na kolejnych etapach: leczenia, rehabilitacji i ponownej adaptacji do życia. Dbamy, żeby osoba znała swoje prawa, wiedziała jakie dokumenty powinna gromadzić, jakie świadczenia jej przysługują. Informujemy, gdzie można szukać pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej.

Nasze działania realizowane są za pośrednictwem:

 • Ogólnopolskiej Infolinii pod nr 22 102 16 16*
  od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15
  *koszt za połączenie lokalne zgodny z taryfą Operatora

Możliwy jest także kontakt:

 • osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 w biurze Fundacji Forani przy
  ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie;
 • e-mailowy pod adresem wypadek@fundacjaforani.org.

Dodatkowe informacje o projekcie pod adresem: www.fundacjaforani.org
Projekt „Wypadek i co dalej?” realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.

Źródło: www.katowice.eu

powrót...
4 (3)

Konkurs „POTRZEBNI SĄSIEDZI”

Konkurs „POTRZEBNI SĄSIEDZI” organizowany przez Instytut Spraw Publicznych i Pocztę Polską SA przy wsparciu Rzecznika Praw Obywatelskich, Federacji Uniwersytetów Trzeciego (…)

więcej...

Konkurs „POTRZEBNI SĄSIEDZI” organizowany przez Instytut Spraw Publicznych i Pocztę Polską SA przy wsparciu Rzecznika Praw Obywatelskich, Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz radia TOK FM.

Sąsiad lub sąsiadka potrzebni od zaraz…

 • Masz sąsiada, który pomaga innym?
 • Znasz sąsiadkę, na którą można liczyć w razie potrzeby?
 • Mieszkasz obok osób, które angażują się w pomoc sąsiedzką?
 • A może sam/-a opiekujesz się sąsiadem z najbliższej okolicy?

Celem konkursu „POTRZEBNI SĄSIEDZI” jest wyłonienie osób zaangażowanych w samopomoc sąsiedzką na rzecz seniorów mieszkających na tym samym osiedlu, w tym samym bloku bądź w tej samej miejscowości.

Jest to inicjatywa, w której organizatorzy pragną opowiedzieć o wyjątkowych wrażliwcach – aktywnych ludziach, którzy na co dzień pielęgnują więzi sąsiedzkie i mogą się pochwalić konkretnymi działaniami na rzecz innych.

Konkurs „POTRZEBNI SĄSIEDZI” jest skierowany zarówno do osób indywidualnych, jak i do lokalnych społeczności. Odwiedź stronę www.potrzebnisasiedzi.pl i zgłoś siebie lub sąsiadów do pierwszej edycji konkursu „POTRZEBNI SĄSIEDZI” – inicjatywy, w której zostaną wyróżnione i nagrodzone osoby pomagające swoim starszym, często samotnym, sąsiadom.

Jak zgłosić kandydata/kandydatkę
Zgłoszenia kandydatek i kandydatów należy wysłać do 6 grudnia 2015 roku. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie www.potrzebnisasiedzi.pl i wysłać go na adres mailowy: sasiad@isp.org.pl lub pocztowy:

Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie lub w treści maila: POTRZEBNI SĄSIEDZI

Harmonogram konkursu i regulamin: www.potrzebnisasiedzi.pl

Źródło: dlaseniora.krakow.pl

powrót...
12208295_1085525064793991_7133480858799454123_n

Akcja: e-motywacja

19 listopada kolejne spotkanie z ramach projektu “Akcja: e-motywacja”. W spotkaniu “Ograniczyć ograniczenia” gościem będzie Pani Ewa Nowicka Rusek – (…)

więcej...

19 listopada kolejne spotkanie z ramach projektu “Akcja: e-motywacja”.

W spotkaniu “Ograniczyć ograniczenia” gościem będzie Pani Ewa Nowicka Rusek – podróżniczka, profesor antropologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Pan Tomasz Kozłowski – Psycholog, szkoleniowiec, ratownik GOPR oraz skoczek spadochronowy w jednym. Wraz z Weroniką Wawrzkowicz współprowadzi program w każdy poniedziałkowy poranek w radio Chilli Zet.

Celem spotkania jest refleksja uczestników projektu nad własnymi ograniczeniami, lękami i obawami przed oceną, a także konfrontacja tych uczuć ze swoimi planami i pomysłami na aktywność.

Więcej informacji na: www.biblioteki.fundacja.orange.pl/biblioteka/e_motywacja/

Źródło: www.facebook.com/bibliotekaWSH

powrót...
indeks

Program ASOS 2014-2020

Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013 Program został opracowany jako odpowiedź na wyzwania jakie stawiają przed (…)

więcej...

Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013

Program został opracowany jako odpowiedź na wyzwania jakie stawiają przed Polską procesy demograficzne i społeczne. Jego głównym celem jest tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej osób starszych, które w związku z wyżem demograficznym lat 50. wchodzą lub w najbliższej przyszłości będą wchodzić w wiek 60+, a kończąc aktywność zawodową pozostają nadal w dobrej kondycji psychofizycznej, mają potencjał, kwalifikacje, życiowe doświadczenie i czas wolny, który można i należy zagospodarować dzięki tworzeniu odpowiedniej oferty aktywności społecznej.

Aktywność jest jednym z niezbędnych warunków starzenia się w zdrowiu. Doniosłą rolę w tym procesie odgrywa także współpraca i integracja zarówno wewnątrz-, jak i międzypokoleniowa. Program zakłada działania jednocześnie w czterech obszarach obejmujących aktywność społeczną seniorów. Opiera się na następujących priorytetach:

Priorytet I. Edukacja osób starszych – obejmuje działania mające na celu rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów, wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się, rozwój innowacyjnych form edukacji, w tym nieformalnej i pozaformalnej, promowanie tzw. wolontariatu kompetencji;

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – zakłada rozwój różnych form aktywności osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej (takich jak np. biblioteki publiczne, domy kultury) oraz włączenie do wspólnych działań młodszego pokolenia, co pozwoli na budowanie wzajemnego zrozumienia oraz rozwój umiejętności społecznych;

Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – działania na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym, co przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo istotną rolę odgrywają w tym zakresie organizacje reprezentujące interesy i potrzeby osób starszych, które sprzyjają ich zaangażowaniu w życie lokalnych społeczności, jak np. rady seniorów działające przy samorządach.

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych – działania służące rozwojowi różnych form wsparcia poprzez zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych. Kluczowe znaczenie ma tutaj tworzenie lokalnych sieci wsparcia opartych na działaniach wolontariuszy w celu tworzenia środowiska samopomocy.

Program finansowany jest z budżetu państwa.

Na program składają się komponent konkursowy oraz systemowy. Komponent konkursowy zakłada wsparcie finansowe projektów realizowanych przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego w czterech wymienionych powyżej obszarach priorytetowych na rzecz osób starszych.

Szczegółowe informacje nt programu oraz konkursów na www.mpips.gov.pl

Źródło: www.mpips.gov.pl

powrót...
indeks

SENIOR WIGOR

Połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego – tak w skrócie można opisać dzienny dom Senior-WIGOR. Do (…)

więcej...

Połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego – tak w skrócie można opisać dzienny dom Senior-WIGOR. Do końca roku ma powstać ok. 100 takich miejsc. Od dziś samorządy mogą starać się o środki na ich utworzenie.

– Troska o seniorów to nasza wspólna sprawa, bez względu na to czym się zajmujemy i w jakim wieku jesteśmy. Osoby starsze to nasze najbliższe otoczenie – to nasi rodzice i dziadkowie. Tak samo, jak oni troszczyli się o nas, uczyli i byli dla nas wsparciem, tak my teraz mamy okazję im się odwdzięczyć. Senior-WIGOR to dla mnie szczególny projekt i w pewnym stopniu spłata długu wobec starszych pokoleń – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora. Planuje się, że w tym roku powstanie lub zostanie doposażonych ok. 100 placówek z ok. 20 miejscami dla seniorów każda.

Dla kogo Senior-WIGOR?

Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Kto i jak może starać się o dofinansowanie?

Na program przeznaczone jest 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r. Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł. Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 70 tys. zł. Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

Dzienny dom Senior-WIGOR może powstać we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Ofertę będzie można poszerzyć na usługi świadczone poza siedzibą domu.

W domu Senior-WIGOR jeden pracownik będzie miał pod opieką maksymalnie 15 seniorów. Dodatkowo zatrudniony będzie fizjoterapeuta, pielęgniarka, ratownik medyczny, psychoterapeuta lub dietetyk (w zależności od potrzeb danej placówki).

Jednostki samorządu terytorialnego, które będą aplikowały o dotację muszą posiadać własny wkład finansowy w wysokości nie mniejszej niż 20 proc. całkowitego kosztu. Projekty będą realizowane na podstawie umów jednorocznych od 1 lipca do dnia 31 grudnia 2015 r.

Ambasadorami programu są: Wirginia Szmyt, czyli DJ Wika, Antoni Huczyński, znany jako „Dziarski Dziadek”, Stanisław Kowalski, 104-letni rekordzista świata w bieganiu, Jerzy Przyborowski, jeden z najbardziej utytułowanych lekkoatletów weteranów w Polsce, Gabriela Haczyk, biegaczka, Aleksander Doba, podróżnik roku National Geographic, Krystyna Lewkowicz, prezes fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” oraz Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Masz pytania dotyczące programu Senior-WIGOR? Zadzwoń na naszą infolinię, która działa od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 16 pod numerami: 22/237 00 48, 603 339 678. Napisz do nas na adres: WIGOR@mpips.gov.pl

Oferty można składać od 8 czerwca do 30 czerwca 2015 r. Ofertę należy złożyć w Generatorze Ofert „Senior-WIGOR” oraz w wersji papierowej w siedzibie właściwego urzędu wojewódzkiego.

Źródło: www.mpips.gov.pl

powrót...

Media społecznościowe