WYNIK NABORU PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE SPÓJNOŚCI FINANSOWANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 – 2020 W RAMACH PROJEKTU WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU KUJAWSKO – POMORSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY BIZNESOWEJ

Informujemy, iż Fundacja Senioralna dokonała wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu
w ramach projektu mającego na celu wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Kujawsko – Pomorskiego poprzez rozwój infrastruktury biznesowej.
Decyzją Fundacji Senioralnej, została wybrana Oferta firmy Grupa Interkol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
Firma Grupa Interkol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa spełnia kryteria wskazane w Naborze partnera do realizacji projektu.

Ewentualne uwagi do wyników naboru, można składać w formie pisemnej, na adres: redakcja@zdrowy-senior.org