12 września zapraszamy na Ustroński Rynek, gdzie odbędzie się 10. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Szczegółowy program:
9.45 Rozpoczęcie imprezy
10.00 Występy artystyczne podopiecznych z Domów i Ośrodków Pomocy Społecznej
13.00 Koncert EL “Czantoria” pod kierunkiem Danuty Zoń – Ciuk
Występy artystyczne dzieci i młodzieży z ustrońskich szkół i przedszkoli