REGULAMIN
VII OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA SENIORIADA na PODHALU
RABKA – ZDRÓJ, 24-25 lutego 2020

I Cel Zawodów
Celem SENIORIADY jest integracja studentów UTW, wymiana doświadczeń, sportowa rywalizacja oparta na zasadach ”fair play”, wspieranie aktywnego trybu życia seniorów oraz promocja Rabki-Zdroju i naszego regionu.

II Miejsce
Obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne na terenie miasta i gminy Rabki-Zdroju:
Wyciąg narciarski „U Żura”. Biuro Organizacyjne: Muszla Koncertowa.

III Uczestnicy
w VII OGÓLNOPOLSKIEJ ZIMOWEJ SENIORIADZIE na PODHALU „RABKA- ZDRÓJ 2020”
prawo startu mają Studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz członkowie innych organizacji i stowarzyszeń zrzeszających seniorów – rocznik 1970 i starsi.

GRUPY WIEKOWE
50+ (roczniki 1970 – 1961)
60+ (roczniki 1960 – 1951)
70+ (roczniki 1950 – 1941)
80+ (roczniki 1940 – 1931)
90+(roczniki 1930 i wcześniejsze)

IV Program SENIORIADY
24 lutego (poniedziałek)
17.00 – 21.30 „ II Biesiada góralska” przy muzyce
Dom Weselny w Spytkowicach (Przystań w Kabanosie)
25 lutego (wtorek)
Godz. 8.00-9.00
Odprawa kierowników grup w Biurze Organizacyjnym.
(Amfiteatr – Muszla Koncertowa).

Godz. 9.00-9.45
Uroczyste otwarcia SENIORIADY. Defilada UTW. Zapalenie znicza
(Amfiteatr -Muszla Koncertowa).

Godz. 9.45 – 14.30
Dojazd, dojście na miejsca konkurencji sportowych. Start i przeprowadzenie zawodów.
(medale dla zwycięzców wręczane na miejscu, po zakończeniu konkurencji).

Godz. 15.00
Ogłoszenie wyników, wręczanie statuetek, prezentacja medalistów wszystkich konkurencji. Zakończenie SENIORIADY(Amfiteatr -Muszla Koncertowa).
V Konkurencje (punktowane do klasyfikacji UTW)

„Kręgle curlingowe” na lodzie. Indywidualna Podział: K/M*
Biegi narciarskie lub biegi po alejkach brukowych w parku. Indywidualna Podział: K/M
i grupy wiekowe
Slalom narciarski. Indywidualna Podział: K/M
i grupy wiekowe
Rzut „śnieżkami do celu”. Indywidualna Podział: K/M
Zjazd na dętkach. Indywidualna Podział: K/M
Turniej brydżowy Zespołowa (1 para) Bez podziału
Turniej szachowy Indywidualna Bez podziału
Konkurencja niepunktowana do klasyfikacji UTW
Nordic Walking połączony z konkursem wiedzy. Zespołowa
(drużyny 3 osobowe) Bez podziału
* K- kobiety, M-mężczyźni
VI Imprezy towarzyszące
„II Biesiada góralska” przy muzyce – Dom Weselny „Przystań w Kabanosie” w Spytkowicach (udział w spotkaniu opłacany przez uczestników – szczegóły ust. VIII Postanowienia końcowe pkt. 13).

Nordic Walking Gorczański–dotarcie do Schroniska PTTK na Maciejowej (852 m n.p.m.)
możliwość uzyskania pamiątkowego stempla – czas dojścia do schroniska około 1,5 godz.

VII Klasyfikacja ogólna UTW
1. O miejscu danego UTW zadecyduje suma punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych. W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu UTW zadecyduje w pierwszej kolejności liczba zdobytych medali złotych, a następnie srebrnych i brązowych.
2. Punkty zdobyte w konkurencji brydż mają taką samą wartość jak punkty zdobyte w konkurencjach indywidualnych.
3. Punktacja do klasyfikacji ogólnej. Za I miejsce, bez względu na liczbę zawodników w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych, zawodniczka, zawodnik, para otrzymuje liczbę punktów równą liczbie zgłoszonych drużyn do Senioriady+1, kolejni zawodnicy(pary) -2,-3,-4 itd. w stosunku do pierwszego zawodnika.

Przykład:
Liczba zgłoszonych UTW – 29
Liczba punktów za miejsca:
I – 30
II – 28

XXIX – 1
VIII Postanowienia końcowe
1. Uniwersytet może zgłosić do konkurencji w każdej grupie wiekowej, z podziałem na płeć, tylko jednego zawodnika; w konkurencjach zespołowych tylko jedną drużynę.

2. Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej konkurencji i w jednej grupie wiekowej.
3. W konkurencjach Senioriady startować mogą osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w konkurencjach sportowych.

4. Zawodnik starszy ma prawo startować w młodszej grupie wiekowej, pod warunkiem, że w „jego” grupie wystartuje zawodnik z UTW, który obydwaj reprezentują.

5. Uczestnicy Senioriady ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.

6. Uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie odpowiedni strój i sprzęt do konkurencji narciarskich.

7. W konkurencjach za miejsca I – III zawodnicy otrzymają medale złote, srebrne i brązowe.

8. Podczas uroczystego zakończenia Senioriady wszystkim drużynom wręczone zostaną pamiątkowe statuetki.

9. Kontakt tylko e-mailowy na adres senioriada.rabka@gmail.com

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie miejscowości, którą Państwo reprezentujecie.
Adres: Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Orkana 47, 34-700 Rabka-Zdrój,
Kontakt w sprawach pilnych:
tel. Marek 608 87 97 63, Patrycja 787 248 685 poniedziałek, środa, piątek po 16-tej. .

10. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

11. Ewentualne zmiany na listach startowych muszą być dokonane do 19 lutego 2020.

12. Wpisowe za uczestników w wysokości 25 zł/os należy przesłać do 31 stycznia 2020 r,
po potwierdzeniu zarejestrowania drużyny przez biuro organizatora Senioriady za pośrednictwem e-mail.

UWAGA! Proszę nie dokonywać indywidualnych wpłat! Faktury wypisywane będą wyłącznie dla drużyn. Przed dokonaniem wpłaty proszę o kontakt z firmą “INTROLASER” celem podania danych na które będzie wystawiony dokument sprzedaży/faktura, paragon.
e-mail: biuro@introlaser.pl , tel. 18 26 80 500, kom. 604 46 38 09, kom. 604 46 38 20 Dane do przelewu:
P.P.H.U. INTROLASER, ul. Zakopiańska 22, 34-700 Rabka-Zdrój,
Nr. konta 75 1140 2004 0000 3502 7597 2013

13. Za udział w „ II Biesiadzie góralskiej” przy muzyce – Dom Weselny „Przystań w Kabanosie” w Spytkowicach kwotę 55 (pięćdziesiąt pięć)zł/os. należy wpłacić do 31 stycznia 2020 r. po potwierdzeniu zarejestrowania drużyny przez biuro organizatora Senioriady za pośrednictwem e-mail.
UWAGA! Proszę nie dokonywać indywidualnych wpłat! Faktury wypisywane będą tylko dla drużyn. Przed dokonaniem wpłaty należy bezwzględnie skontaktować się z Biurem Rabczańskiego UTW w celu potwierdzenia rezerwacji oraz przekazania danych do faktury.
Dane do przelewu: numer konta 35 1020 3453 0000 8102 0201 4298
Firma KABANOS BIS S.C. M.KOJS R. KOWALCZYK
14. Harmonogram czasowy przedstawiony w pkt. IV. z przyczyn niezależnych od organizatorów może ulec zmianie.

15. Protesty odnośnie przebiegu konkurencji, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej sędziemu głównemu konkurencji. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez 15 min. od momentu wywieszenia nieoficjalnych wyników przez sędziego głównego na miejscu każdej konkurencji. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane.

16. W zależności od ostatecznej liczby uczestników i warunków pogodowych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, programu imprezy oraz regulaminów poszczególnych konkurencji.
17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego

Marek Szarawarski

źródło: Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady w Rabce-Zdroju