ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie

Telefon:
77 461 23 70

www.wiemiumiem.pl/opolskie