ul. Korytnicka 29
04-085 Warszawa

Telefon:
22 810 04 63

Email:
pzeriiwarszawapraga@onet.pl

www.bazy.ngo.pl