ul. 3 Maja 11
43-200 Pszczyna

Telefon:
780 184 300