Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, odbędzie się już 5 czerwca (wtorek) na terenie Akademii Ignatianum w Krakowie w auli im. ks. G. Piramowicza.