Długo oczekiwany przez pacjentów projekt listy leków refundowanych dla osób 75+ został ogłoszony. Niestety, mimo rekomendacji ekspertów oraz oczekiwań strony społecznej w wykazie nie ma żadnych zmian związanych z refundacją szczepień przeciw grypie. Zarówno w ogólnym wykazie, jak i w ramach listy 75+ nie została uwzględniona szczepionka przeciw grypie. Rozumiejąc złożoność procesów refundacyjnych niepokojący jest jednak fakt braku decyzji wobec osób w wieku 75+, gdzie decyzja leży tylko i wyłącznie po stronie Ministerstwa Zdrowia.

W odpowiedzi na publikację projektu listy Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy złożył uwagi do ministerstwa, odnosząc się do faktu, iż to właśnie seniorzy są grupą, która jest szczególnie narażona na poważne powikłania pogrypowe. Dodatkowo sezon grypowy, który nałoży się z trwającą pandemią COVID-19 może spowodować chaos w polskiej służbie zdrowia i odnieść piętno szczególnie na grupach podwyższonego ryzyka. Swoje uwagi podkreślające i popierające postulaty OPZG wnieśli do resortu również m.in. Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Naczelna Izba Lekarska, Porozumienie Zielonogórskie, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz organizacje pacjenckie takie jak Polskie Stowarzyszenie Diabetyków i Fundacja Wygrajmy Zdrowie.

Sprawą zainteresowały się również media. W odpowiedzi na liczne zapytania dziennikarskie1 odnośnie pełnej refundacji szczepionki, resort odpowiada, że w MZ są procedowane trzy wnioski odnośnie rozszerzania grup refundacyjnych: dla dzieci, kobiet w ciąży, oraz osób 18-64 lat.

Ministerstwo Zdrowia zapowiadało rozszerzanie refundacji szczepionki przeciw grypie o osoby starsze. W czwartkowym wywiadzie w programie „Jeden na jeden” na antenie TVN24 minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, iż planuje darmowe szczepienia dla personelu medycznego. Pytany, czy poza medykami będą refundowane szczepienia dla większej grupy obywateli, odpowiedział, że „dla osób starszych i narażonych, czyli rozszerzamy grupę refundacyjną”. Fakt ten podkreślał już wcześniej wiceminister Waldemar Kraska w RMF FM. „Myślę, że opracujemy taką strategię, żeby masowo szczepić osoby z grupy ryzyka – czyli powyżej 65 roku życia oraz personel medyczny”. Deklaracje te nie jednak mają odzwierciedlenia w projekcie nowego wykazu.

„Warto zauważyć fakt, iż seniorzy szczepią się coraz chętniej. Jak wynika z danych NFZ, podsumowywujących sezon grypowy 2019/20, w tym roku zaszczepiło się 23% więcej seniorów 65+, aniżeli w roku poprzednim. To blisko 56 tys. więcej niż w ubiegłorocznym sezonie! Wśród zaszczepionych osób, aż 48% to seniorzy powyżej 75 roku życia” – mówi profesor Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy docenia działania Ministerstwa wobec utrzymania 50% refundacji dla osób 65+. Biorąc jednak pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, deklaracje kierownictwa resortu oraz stanowiska ekspertów liczymy na szybkie rozszerzenie finansowania o szczepienia przeciw grypie, wśród pozostałych grup ryzyka oraz personelu medycznego. Warto zauważyć, że im więcej osób zaszczepi się przeciw grypie, tym łatwiej będzie różnicować tę chorobę od COVID–19. Szczepionki przeciw grypie pojawią się na rynku prawdopodobnie na początku września.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaangażowali się również eksperci medyczni, liderzy opinii, ludzie nauki, kultury oraz biznesu. Więcej informacji na stronie www.opzg.pl