Dbałość o zdrowie psychiczne wciąż jeszcze pozostaje tematem tabu. Bagatelizujemy je i bywa, że wiele lat pozostajemy w depresji, nie do końca zdając sobie z tego sprawę. Szczególnie osoby starsze narażone są na spadek nastroju i trwanie w tym stanie, myśląc, że to naturalne.

 

Dlaczego? Ponieważ seniorzy narażeni są na różnego rodzaju utraty częściej aniżeli osoby młode, poza tym wciąż pokutują w naszej mentalności różnorodne stereotypy związane z leczeniem chorób psychicznych, takich jak depresja, czy schizofrenia.
Wciąż potrafimy powiedzieć osobie pogrążonej w głębokim smutku i bezsensie życia, aby wzięła się w garść. Wciąż zaskoczeni jesteśmy statystykami, dotyczącymi samobójstw w Polsce. A przecież po ten akt desperacji sięgają osoby w różnym wieku.

Choroba psychiczna u seniora – co warto sobie uświadomić?
Zacznijmy o uświadomienia sobie tego, co może być problematyczne. Przede wszystkim starzenie się jest przestrzenią licznych zmian w organizmie, ale też społecznych. Moment przejścia na emeryturę, może okazać się wyjątkowo trudny, gdyż większość z nas postrzega wartość swojego życia przez pryzmat tzw użyteczności. Mówiąc prościej: Jeśli pracujemy, dokonujemy czegoś, zarabiamy pieniądze, odnosimy sukcesy, jesteśmy wartościowi. Kiedy zabraknie nam tych motywacji zewnętrznych, tracimy niejako sens i chęci do życia
Dalej, kolejną trudnością może być pogarszający się stan zdrowia, wymuszający kolejne ograniczenia. Przy tym z biegiem lat wrażliwość i intensywność odczuwania emocji wzrasta. Zmiany zachodzące w psychice zależą od wielu czynników: warunków zdrowotnych, naturalnych zmian w mózgu, charakteru, aktywności fizycznej i psychicznej, nawyków, stylu życia czy stosunku do starości. Wreszcie odejście bliskich osób i przyjaciół… Pogłębiająca się izolacja społeczna, wynikająca z cyfryzacji życia i pędu, w który jesteśmy uwikłani może być poważnym czynnikiem, wpływającym na samopoczucie. Wymienione wydarzenia mogą spowodować wystąpienie depresji.

Jak dbać o psychikę w podeszłym wieku?
Jak walczyć z izolacją społeczną i wspierać osoby starsze w zakresie zdrowia psychicznego? Po pierwsze, seniorów należy zachęcać do utrzymywania bliskich i częstych rozmów z rodziną i przyjaciółmi. Obecnie technologia pozwala nam łatwo być w kontakcie, nawet gdy jesteśmy od siebie tysiące kilometrów. Możesz nauczyć podopiecznego korzystania ze Skype, Whatsapp, Messenger lub Zoom, lub pomagać mu nawiązać połączenie video z rodziną.
Staraj się ustanowić strukturę dnia codziennego i utrzymać ją. Kolejnym istotnym aspektem jest podawanie zbilansowanych posiłków. Jeżeli nie ma żadnych. Dbaj o aktywność fizyczną i umysłową seniora. Warto też, jeśli to możliwe korzystać ze spotkań w Klubach Seniora i proponowanych tam, atrakcyjnych formach spędzania czasu.

Redakcja