Z każdej gospodyni, matki, żony.
Super psycholog serc i żołądka.
Odnajduje w nas szarość i kolory.
W radości płyną rodzinnie latka.

Odzienie czyste poukłada w stos.
Podlewając z kwiatami rozmawia.
Lekami poczęstuje zakichany nos.
Od trosk nie ucieka, pracą zasypia.

W kieracie życia skarbem domu.
Uśmiech ścieli przy kubku kawy.
Jubileusz powita z tortem ukłonu.
Z miłości dla ciebie nie dla sławy.

Kochana niedoceniana, ale trwa.
Na straży pokoju i porozumienia.
Serdeczności, ciepła życia potęga.
Dla ciebie bukiet róż, za oddania.

Amadeusz ze Śląska.