Do wyrobienia karty EKUZ uprawnieni są wszyscy obywatele Polski posiadający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przed wyjazdem za granicę warto złożyć wniosek o Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, ponieważ koszty nierefundowanego leczenia mogą być bez niej bardzo drogie. Dowiedz się: Jak wyrobić EKUZ – więcej na https://ekuz.com.pl i nie ryzykuj, że rachunek wystawiony przez zagraniczną przychodnię zdrowia czy szpital stanie się ogromnym obciążeniem dla Twojego budżetu.

Jakich refundacji nie obejmuje karta EKUZ?

Bezpłatne leczenie z kartą EKUZ dostępne jest w publicznych placówkach służby zdrowia. Ochrona niestety nie jest stuprocentowa i wiele kosztów nie zostanie zrefundowanych, dlatego zarówno podczas wyjazdów turystycznych, jak i do pracy sezonowej, warto rozważyć zakup dodatkowej polisy z odpowiednim limitem ochrony w prywatnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Dokładny zakres EKUZ jest uzależniony od kraju, do którego wyjeżdżamy. Poszczególne państwa mają bowiem swoje własne zasady ochrony zdrowotnej w ramach publicznego ubezpieczenia i zasady te dotyczą również innych obywateli UE (posiadaczy karty EKUZ). W wielu państwach nierefundowane są wizyty u specjalistów, leczenie ambulatoryjne czy badania stomatologiczne. Poszczególne usługi mogą być refundowane jedynie w części (np. 5% czy 25%).

EKUZ niestety nie pokrywa kosztów ratownictwa i transportu medycznego do Polski. W praktyce koszty takich usług mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy euro, dlatego osoby, które planują np. wyjazd w góry czy na jacht, powinny rozważyć dokupienie polisy obejmującej koszty ratownictwa.

Z EKUZ nie będą mogli skorzystać również Polacy, którzy nie potrzebują szybkiej interwencji medycznej.

Szczegółowe informacje na temat kosztów leczenia w wielu krajach UE znajdziesz w artykule: https://ekuz.com.pl/leczenie-za-granica-z-ekuz/. Dowiesz się m.in. ile trzeba zapłacić za konsultację specjalisty lub hospitalizację we Francji, Włoszech czy Egipcie.

Dlaczego warto wykupić dodatkową polisę?

Osoby, które nie chcą ryzykować, powinny wykupić dodatkową polisę ubezpieczeniową na czas wakacji czy innej podróży zagranicznej. Często dzienny koszt takiego ubezpieczenia to zaledwie kilka złotych, a zapewni ono nam ochronę na wypadek nieprzewidzianej hospitalizacji, wypadku komunikacyjnego i potrzebnych badań oraz zabiegów czy ogromnych kosztów akcji ratunkowej (nawet kilkadziesiąt tysięcy euro).

Źródło: www.slowopodlasia.pl