Uniwersytety Trzeciego Wieku przeżywają prawdziwy boom!
Sprawny umysł jest tak samo ważny jak sprawne ciało. Wiele osób dopiero na emeryturze znajduje czas na naukę
i poszerzanie swojej wiedzy, często szansa ta została im odebrana w burzliwych czasach ich młodości. Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) to miejsca, które taką szansę przywracają. Ale nie tylko o wiedzę chodzi. Uniwersytety trzeciego wieku pobudzają do aktywności, są pretekstem do wyjścia z domu, nawiązania nowych znajomości i spędzenia czasu w znakomitym towarzystwie.

UTW działają tak samo jak szkoły wyższe. Podobnie też jest zorganizowany rok akademicki (podział na dwa semestry
z przerwą zimową i letnią). Zazwyczaj w ramach wpisowego słuchaczki i słuchacze uprawnieni są do udziału w wykładach, które, w zależności od uniwersytetu odbywają się raz lub kilka razy w miesiącu. W ramach opłat dodatkowych słuchacze mogą wybrać różne sekcji tematycznych, w których chcą uczestniczyć.

W ofercie poszczególnych placówek można znaleźć  propozycje warsztatów artystycznych, zajęcia sportowe, gimnastykę
a czasem nawet basen lub taniec. Pojawiają  lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego czy francuskiego. Na zajęciach komputerowych studenci poznają fotografię cyfrową, podstawy surfowania w internecie czy ABC obsługi komputera. Dobrą wiadomością dla słuchaczy jest to, że nie ma ocen, kolokwiów, żadnych stopni  i stresu z tym związanego.

Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego mają możliwość skorzystania z bezpłatnego wykładu. Od kilku lat Sanatorium Ustroń we współpracy
z Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki edukuje seniorów z zakresu fitoterapii w ramach projektu “Zdrowy Senior – profilaktyka i fitoterapia”. Na rok 2019/2020 zaplanowano temat pt “Zioła poprawiające zdrowie w wieku senioralnym (wzmacnianie odporności i pracy serca, zapobieganie infekcjom, wspomaganie pamięci)”. Co roku z tej formy edukacji korzysta blisko 2000 seniorów.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Państwa regionie oraz aktualizacji  bazy danych UTW.

https://zdrowy-senior.org/kategoria/organizacje-senioralne/uniwersytety-trzeciego-wieku/

Na naukę nigdy nie jest za późno!

Źródło: redakcja serwisu zdrowy-senior.org