Artykuł może przypominać swojego rodzaju ciekawostkę, a jednak na jego łamach spotykamy się z potwierdzonymi badaniami naukowymi. Nie trzeba przekonywać, że śpiewanie jest zjawiskiem niezwykle pozytywnym. I nie kieruje tych słów tylko do grupy osób uzdolnionych w tym obszarze, a mam na myśli wszystkich, także tych, którym przysłowiowy „słoń na ucho depnął”.

Wciąż pamiętamy niezapomniany przebój, że śpiewać każdy może… A nawet powinien.
Szczególnie zaś słowa te kieruję do osób, które w wyniku nagłej choroby, zdają się tracić wiele możliwości i funkcji życiowych, konkretnie zaś mowa o osobach, które przeszły udar
Badania naukowe potwierdzają, że śpiewanie może dopomóc pacjentom w procesie powracania do zdrowia, oraz rehabilitacji.

Zdrowie poprawia się… śpiewająco…
Zajęcia rehabilitacyjne, wykorzystujące śpiew, zwiększają też aktywność społeczną pacjentów – wskazują naukowcy. Zdecydowanie poprawia się umiejętność mówienia, a tym samym stan psychiczny pacjenta i to nawet po dłuższym czasie od wystąpienia udaru
Specjaliści z Uniwersytetu w Helsinkach potwierdzają, że , ok. 40 proc. ofiar udaru cierpi na afazję – trudności z rozumieniem mowy i pisma oraz ich używaniem. W połowie przypadków upośledzenie utrzymuje się jeszcze co najmniej rok po udarze i prowadzi do znacznego pogorszenia życia, w tym, często do społecznej izolacji. Zatem śpiewanie może okazać się jedną z możliwości przełamywania skutków choroby.
Naukowcy twierdzą, że znacząco zmniejsza się także obciążenie doświadczane przez bliskich chorej osoby. – Nasze badanie jest pierwszym, w którym, w rehabilitacji uczestniczyli opiekunowie i oceniano ich psychiczną kondycję”. Śpiew powoduje rozluźnienie i przypływ endorfin – hormonów odpowiedzialnych za poczucie szczęścia, a przecież ono przyda się nie tylko pacjentom, lecz także ich opiekunom, niejednokrotnie przeciążonym skutkami choroby.

Afazja kontra śpiew
Odkrycie opiera się na wcześniejszych badaniach, które wskazywały, że zdolność śpiewu można odzyskać nawet przy poważnej afazji. Ale wykorzystanie go przy rehabilitacji w afazji nie było dokładnie sprawdzone.
– W naszym badaniu wykorzystaliśmy różnorodne elementy śpiewu, takie jak śpiewanie w chórze, terapię opartą na melodyjnej intonacji, czy trening śpiewu z użyciem tabletów -. Na przykład we wspomnianej terapii z melodyjną intonacją stopniowo przechodzi się do mowy, zaczynając od melodii, rytmu i śpiewu.
Według badaczy grupowe zajęcia wykorzystujące śpiew powinny być stosowane w medycznych placówkach, jako część rehabilitacji w przypadkach afazji. – Oprócz trenowania mowy, grupowa rehabilitacja zapewnia pacjentom oraz ich rodzinom doskonałą okazję do uzyskania wsparcia od innych osób – podkreślają badający.

Redakcja